Huisdieren zijn niet de enigen die verlatingsangst ervaren

Studenten die worstelen met het missen van hun huisdieren, moeten weten dat ze niet alleen zijn zegt Alexa Carr, de hoofdauteur van de studie die deel uitmaakt van haar WSU-doctoraatsthesis. “Er is niets per se mis met hen als ze veel leed ervaren door het verlaten van hun huisdier. Het kan een isolerende ervaring zijn om die bron van coping te verliezen.”

De studenten die meer angst hadden, waren meestal degenen die hun huisdieren meer als mensen behandelden, ze als vrienden identificeerden, in dezelfde kamer sliepen en over het algemeen veel tijd met hen doorbrachten. Interessant is dat studenten die thuis honden hadden ook meer gehechtheid aan hun huisdieren rapporteerden – en meer verlatingsangst – dan studenten met katten en andere soorten huisdieren. Hoewel er veel anekdotische verhalen zijn over studenten die hun huisdier missen, is de studie gepubliceerd in Anthrozoos het eerste bekende onderzoek naar dit soort verlatingsangst bij mensen.

Carr en co-auteur Patricia Pendry, universitair hoofddocent menselijke ontwikkeling aan de WSU, ondervroegen een steekproef van ongeveer 150 inkomende eerstejaarsstudenten die thuis huisdieren hadden. De overgrote meerderheid van de respondenten, 81%, was vrouw – wat een beperking van het onderzoek is, maar ook consistent met trends in het aantal inschrijvingen op universiteiten. Volgens het National Center for Education Statistics was in 2020 60% van de ingeschreven studenten vrouw.

De onderzoekers ondervroegen de groep voordat ze op de campus aankwamen en na hun eerste twee weken van het semester in de herfst van 2019 voordat de pandemie veel universiteiten online dwong. De studenten beantwoordden vragen over hun geestelijke gezondheid, gehechtheid aan hun huisdieren en gevoelens over het achterlaten van hen.

Zelfs na controle op reeds bestaande psychische problemen, ontdekten de onderzoekers dat huisdiergerelateerde verlatingsangst erg sterk was in de groep tijdens de overgang naar de universiteit, vooral onder studenten die nauw verbonden waren met hun huisdieren. De bevindingen geven aan dat dit een probleem is voor veel studenten en serieus moet worden genomen door campusadviseurs, zei Carr. Het heeft ook gevolgen voor programma’s voor het bezoeken van huisdieren die nu populair zijn bij veel Amerikaanse universiteiten, die dieren naar de campus brengen om gestresste studenten te helpen. Een eerdere WSU-studie wees uit dat het aaien van honden of katten gedurende slechts 10 minuten de niveaus van het stresshormoon cortisol verlaagt.

De auteurs zeiden dat er meer onderzoek nodig is om de implicaties van verlatingsangst bij huisdieren te begrijpen. Bijvoorbeeld of de symptomen van studenten in de loop van het semester stabiel zijn of minder ernstig worden; of dat programma’s voor het bezoeken van huisdieren onbedoelde effecten kunnen hebben, zoals mogelijk verergering van verlatingsangst voor studenten die hun specifieke huisdieren thuis missen.

De onderzoekers waarschuwden ook dat deze studie niet mag worden gebruikt als rechtvaardiging voor studenten om hun huisdieren mee te nemen als ze naar de universiteit gaan, vooral als ze hun enige verzorgers zouden zijn. “Het is een grote verantwoordelijkheid om voor een dier te zorgen en zou een student dan in staat zijn om hun schoolverantwoordelijkheden, sociale leven en banen in evenwicht te brengen?” zei Carr. “Er zijn meer dingen om rekening mee te houden en te onderzoeken voordat we kunnen pleiten voor meer huisdieren op de campus.”

Vertaling Pieter Tau