Hersenschade na jarenlang Amerikaans voetbal spelen

Bepaalde markers van letsel aan de witte stof van de hersenen, hyperintensiteiten van de witte stof genoemd, zijn te zien op hersenscans. Een nieuwe studie constateert dat hersenscans die zijn genomen tijdens het leven van atleten in contactsporten, vergeleken met veranderingen in hun hersenen bij autopsie, hyperintensiteiten van witte stof geassocieerd zijn met neuropathologische veranderingen. Het onderzoek is gepubliceerd in het online nummer van Neurology® van 24 november 2021,het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology. De studie toonde ook aan dat hyperintensiteiten van de witte stof vaker voorkwamen bij atleten die langer contactsporten beoefenden of meer kopstoten gebruikten tijdens hun carrière.

Hyperintensiteiten van de witte stof zijn gebieden die helder lijken op MRI-scans (magnetic resonance imaging). Ze komen vaak voor bij mensen naarmate ze ouder worden en bij medische aandoeningen zoals hoge bloeddruk.

“Onze resultaten zijn opwindend omdat ze aantonen dat hyperintensiteiten van witte stof op lange termijn schade aan de hersenen kunnen veroorzaken bij mensen met een voorgeschiedenis van herhaald hoofdimpact”, zegt studieauteur Michael Alosco, PhD, van de Boston University School of Medicine. “Hyperintensiteiten van de witte stof op MRI kunnen inderdaad een effectief hulpmiddel zijn om de effecten van herhaalde hoofdinslagen op de witte stof van de hersenen te bestuderen terwijl de atleet nog in leven is.”

De studie omvatte 75 mensen die werden blootgesteld aan herhaalde kopstoten en symptomen hadden gemeld. Dit omvatte 67 voetballers plus acht andere atleten uit contactsporten zoals voetbal en boksen en militaire veteranen. Van de voetballers, die elk gemiddeld 12 jaar speelden, speelden 16 atleten professioneel en 11 semi-professioneel.

Allen hebben hun hersenen na hun dood gedoneerd aan onderzoek op langetermijneffecten van herhaalde hoofdimpacten. Onderzoekers keken vervolgens naar medische dossiers, inclusief scans die waren genomen terwijl de atleten nog leefden. Deelnemers lieten gemiddeld op 62-jarige leeftijd scans van hun hersenen maken. De gemiddelde leeftijd van de atleten bij overlijden was 67.

Van de deelnemers had 64% voorafgaand aan het overlijden dementie. Dit werd bepaald door een gesprek met hun naasten. Autopsies toonden aan dat 53 personen, of 71%, chronische traumatische encefalopathie (CTE) hadden. CTE is een neurodegeneratieve ziekte die gepaard gaat met herhaalde kopstoten, waaronder die van voetbal, die kunnen overgaan in dementie.

Na onderzoek van de hersenscans ontdekten de onderzoekers dat voor elk eenheidsverschil in hyperintensiteitsvolume van de witte stof, er ongeveer twee keer zoveel kans was op ernstigere kleine vaatziekte en andere indicatoren van schade aan de witte stof, evenals drie keer meer kans op ernstiger tau-accumulatie in de frontale kwab van de hersenen. Tau-eiwitaccumulatie in de hersenen is een biomarker voor progressieve hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer en CTE. Onderzoekers ontdekten ook dat hogere hoeveelheden witte stof hyperintensiteiten geassocieerd waren met meer jaren voetballen.

Als het ging om het uitvoeren van dagelijkse taken, werden grotere hoeveelheden witte stof hyperintensiteiten geassocieerd met hogere scores op een vragenlijst over het uitvoeren van dagelijkse taken die werd ingevuld door zorgverleners van de hersendonoren.

“Er zijn belangrijke beperkingen aan de studie en we hebben meer onderzoek nodig om de unieke risicofactoren en oorzaken van deze hersenlaesies te bepalen bij mensen met een voorgeschiedenis van herhaald hoofdimpact”, zei Alosco.

Beperkingen van de studie omvatten het gebruik van MRI’s die zijn verkregen voor klinische, niet voor onderzoeksdoeleinden, en dat de deelnemers meestal oudere, symptomatische, mannelijke, voormalige American football-spelers waren.

De studie werd ondersteund door het National Institute on Aging, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Boston University Alzheimer’s Disease Research Center, Department of Veterans Affairs, de Nick and Lynn Buoniconti Foundation en Boston University’s Clinical & Translational Science Institute.

Vertaling: Andre Teirlinck