Extreem warme dagen drukker voor spoeddiensten

Volwassenen van alle leeftijden lopen een verhoogd risico op hitte gerelateerde gezondheidseffecten, zeggen onderzoekers.

Een grote studie uit de Verenigde Staten, gepubliceerd door The BMJExtreem, vindt dat warme dagen met een gemiddelde temperatuur van 34,4 ° C (93,9 ° F) geassocieerd zijn met een hoger risico op bezoeken aan de spoeddiensten bij volwassenen van alle leeftijden.

De resultaten laten zien dat de nadelige gezondheidseffecten van extreme hitte niet beperkt zijn tot oudere volwassenen en dat sommige individuën en gemeenschappen een groter risico lijken te lopen dan andere.

Deze informatie “kan nuttig zijn voor clinici, volksgezondheid functionarissen en het publiek gezien het potentieel voor frequentere en ernstigere extreme hitte die kunnen worden toegeschreven aan het snel veranderend klimaat”, zeggen de onderzoekers.

Het is bekend dat extreme hitte geassocieerd is met een verhoogd risico op overlijden en ziekenhuisopnames bij volwassenen van 65 jaar en ouder, maar er is minder bekend over de nadelige gezondheidseffecten op jonge en middelbare leeftijd.

Daarom gingen onderzoekers in de VS en Canada op zoek naar het verband tussen omgevingswarmte en spoedhulp bij meer dan 74 miljoen volwassenen uit 2.939 Amerikaanse provincies die er wonen tijdens het warm seizoen (mei tot september) van 2010 tot 2019.

Met behulp van gegevens over medische verzekeringsclaims onderzochten ze verbanden tussen hitte en het aantal bezoeken aan de spoeddienst voor welke oorzaak dan ook, hitte gerelateerde ziekten, nieraandoeningen, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en psychische stoornissen.

Vervolgens onderzochten ze of deze associaties verschilden naar leeftijd, geslacht, lage inkomensstatus, klimaatzone en geografische regio.

In totaal werden tijdens de onderzoeksperiode 21.996.670 bezoeken aan de spoeddiensten geregistreerd.

Dagen met extreme hitte werden gedefinieerd als die in de hoogste (95e centiel) van de lokale temperatuurverdeling tijdens het warm seizoen. In het hele land was de extreme hitte gemiddeld 34,4°C.

De resultaten laten zien dat dagen met extreme hitte geassocieerd waren met een 7,8% hoger risico op bezoeken aan de spoeddiensten voor welke oorzaak dan ook in vergelijking met dagen in de laagste (1e centiel) van de lokale temperatuurverdeling tijdens het warm seizoen, zonder duidelijke drempel.

Dagen met extreme hitte waren geassocieerd met een 66,3% hoger relatief risico op spoeddienst bezoeken voor hitte gerelateerde ziekten, wat overeenkomt met een absoluut risico van 24,3 per 100.000 mensen met één risico per dag.

Dagen met extreme hitte waren ook geassocieerd met een 30,4% hoger relatief risico op raadplegingen voor nieraandoeningen en een 7,9% hoger relatief risico op psychische stoornissen.

Dagen met matige hitte (maximumtemperatuur 32,6 ° C) werden ook geassocieerd met een hoger risico op raadplegingen op spoed voor welke oorzaak dan ook en voor hitte gerelateerde ziekten, nieraandoeningen en psychische stoornissen.

Hitte was niet geassocieerd met een hoger risico op bezoeken aan de spoedeisende hulp voor cardiovasculaire of respiratoire aandoeningen.

Toen de onderzoekers deze associaties per geografische regio, klimaatzone, leeftijd, geslacht en lage inkomensstatus onderzochten, vonden ze een meer uitgesproken beeld in het noordoosten van de VS, in provincies met een continentaal klimaat, bij mannen, jonge en middelbare leeftijd volwassenen en degenen die financiële steun ontvangen voor geneesmiddelen op recept.

De onderzoekers wijzen op enkele studiebeperkingen, zoals de moeilijkheid om persoonlijke blootstelling aan warmte nauwkeurig te meten en een gebrek aan informatie over factoren zoals ras, beroep, gezondheidsgedrag en sociaaleconomische middelen, die hun resultaten mogelijk hebben beïnvloed.

De grote omvang van de steekproef betekende echter dat ze het risico in verschillende geografische regio’s en klimaatzones uitgebreid konden beoordelen, wat suggereert dat de resultaten robuust zijn.

Als zodanig zeggen ze dat hun studie bijdraagt ​​aan de bestaande literatuur die aantoont dat de gezondheidseffecten van hitte bij volwassenen van alle leeftijden een verhoogd risico inhoudt en niet alleen voor ouderen, en schattingen te geven van de potentiële impact van hitte, wat aantoont dat het risico op hitte gerelateerde ziekten duidelijk is in elke regio van de aangrenzende VS, met name voor regio’s met koelere klimaten.

Vertaling: Andre Teirlinck