Fijnstof verhoogt de incidentie van borstkanker

Onderzoekers van de National Institutes of Health ontdekten dat het leven in een gebied met veel luchtvervuiling door deeltjes verband houdt met een verhoogde incidentie van borstkanker. De studie, gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute, is één van de grootste onderzoeken tot nu toe naar de relatie tussen luchtvervuiling buitenshuis, met name fijn stof, en de incidentie van borstkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) en het National Cancer Institute (NCI), beide onderdeel van NIH.

De onderzoekers zagen dat de grootste stijging in de incidentie van borstkanker plaatsvond onder vrouwen die gemiddeld aan hogere fijnstofniveaus (PM2,5) in de buurt van hun huis waren blootgesteld voordat ze zich inschreven voor het onderzoek.

Fijnstof is een mengsel van vaste deeltjes en vloeistof druppeltjes die in de lucht voorkomen. Het is afkomstig van talrijke bronnen, zoals de uitlaatgassen van motorvoertuigen, verbrandingsprocessen (bijvoorbeeld olie, steenkool), houtrook/verbranding van vegetatie en industriële emissies. De in dit onderzoek gemeten fijnstof vervuiling had een diameter van 2,5 micron of kleiner (PM2,5), wat betekent dat de deeltjes klein genoeg zijn om diep in de longen te worden ingeademd. De Environmental Protection Agency heeft een website die bekend staat als Air Now, waar bewoners hun postcode kunnen invoeren en informatie over de luchtkwaliteit kunnen krijgen, inclusief PM2,5-niveaus, voor hun gebied.

“We hebben een toename van 8% waargenomen in de incidentie van borstkanker in gebieden met een hogere blootstelling aan PM2,5. Hoewel dit een relatief bescheiden stijging is, zijn deze bevindingen significant gezien het feit dat luchtvervuiling een alom tegenwoordige blootstelling is die bijna iedereen treft”, zegt Alexandra White, Ph.D., hoofdauteur en hoofd van de Environment and Cancer Epidemiology Group bij NIEHS. “Deze bevindingen dragen bij aan een groeiende hoeveelheid literatuur die suggereert dat luchtvervuiling verband houdt met borstkanker.”

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van informatie uit de NIH-AARP Diet and Health Study, waaraan tussen 1995 en 1996 meer dan 500.000 mannen en vrouwen deelnamen uit zes staten (Californië, Florida, Pennsylvania, New Jersey, North Carolina en Louisiana) en in twee grootstedelijke gebieden (Atlanta en Detroit). De vrouwen in het cohort waren gemiddeld ongeveer 62 jaar oud en de meesten werden geïdentificeerd als niet-Spaanse blanke vrouwen. Ze werden ongeveer twintig jaar gevolgd, waarbij 15.870 gevallen van borstkanker werden geïdentificeerd.

De onderzoekers schatten de jaarlijkse gemiddelde historische PM2,5-concentraties ronde de woning van elke deelnemer. Ze waren vooral geïnteresseerd in blootstelling aan luchtvervuiling gedurende een periode van 10 tot 15 jaar voorafgaand aan deelname aan het onderzoek, gezien de tijd die het kost voordat sommige vormen van kanker zich ontwikkelen. De meeste eerdere onderzoeken hebben het risico op borstkanker beoordeeld in relatie tot luchtvervuiling rond het moment van deelname aan het onderzoek, en  geen rekening gehouden met blootstellingen uit het verleden.

“Het vermogen om rekening te houden met historische luchtverontreiniging niveaus is een belangrijke kracht van dit onderzoek”, zegt Rena Jones, Ph.D., senior auteur en hoofdonderzoeker van het onderzoek bij NCI. “Het kan vele jaren duren voordat borstkanker zich ontwikkelt en in het verleden was de luchtverontreiniging vaak hoger, wat eerdere blootstellingsniveaus bijzonder relevant kan maken voor de ontwikkeling van kanker.”

Om na te gaan hoe de relatie tussen luchtvervuiling en borstkanker varieerde afhankelijk van het type tumor, evalueerden de onderzoekers oestrogeen receptor positieve (ER+) en -negatieve (ER-) tumoren afzonderlijk. Ze ontdekten dat PM2.5 geassocieerd was met een hogere incidentie van ER+-borstkanker, maar niet van ER-tumoren. Dit suggereert dat PM2.5 borstkanker kan beïnvloeden via een onderliggende biologische route van hormoonontregeling. ER+-tumoren zijn de meest voorkomende tumoren bij vrouwen in de Verenigde Staten.

De auteurs merken op dat het onderzoek beperkt was om eventuele verschillen in de relatie tussen luchtvervuiling en borstkanker tussen de verschillende gebieden te onderzoeken. Ze suggereren dat toekomstig werk moet onderzoeken hoe de regionale verschillen in luchtverontreiniging, inclusief de verschillende soorten PM2,5-vrouwen waaraan vrouwen worden blootgesteld, van invloed kunnen zijn op het risico op het ontwikkelen van borstkanker.