Autistische en niet-autistische mensen hebben meer gemeen dan gedacht

Bevindingen gepubliceerd voorafgaand aan Wereld Autisme Dag (zaterdag 2 april) onthullen dat er fundamentele overeenkomsten zijn tussen autistische en niet-autistische mensen in mentale verwerking. De hersenen verwerken informatie met behulp van twee systemen; Systeem 1 voor snellere intuïtieve oordelen en Systeem 2 voor langzamer rationeel denken. Men denkt dat deze systemen anders werken bij autistische mensen, wat ten grondslag ligt aan de moeilijkheden die ze in het dagelijks leven en op de werkplek kunnen ervaren.

Toch meldt een historisch onderzoek van de universiteiten van Bath, Cardiff, Manchester en King’s College London dat deze fundamentele psychologische systemen niet worden aangetast bij autistische mensen zoals ooit werd gedacht. In de grootste studie in zijn soort, waarbij meer dan 1000 mensen betrokken waren, testten de onderzoekers het verband tussen autisme en ‘snel’ intuïtief en ‘langzaam’ rationeel denken.

In drie experimenten analyseerden ze het verband tussen autistische persoonlijkheidskenmerken en denkstijl. In de vierde vergeleken ze 200 autistische en meer dan 200 niet-autistische mensen. Over het algemeen lieten hun resultaten zien dat autistische mensen net zo snel en rationeel denken als niet-autistische mensen.

De onderzoekers concluderen dat bepaalde, fundamentele mentale processen meer op elkaar lijken tussen autistische en niet-autistische mensen dan eerder werd gedacht. In het licht van deze bevindingen pleiten ze voor een verschuiving in de manier waarop de samenleving denkt over autisme als een mentale verwerkingsstoornis.

Ze bevelen ook aan dat het belangrijk kan zijn om educatieve, klinische en werkplekondersteuning voor autistische mensen en hun families opnieuw te ontwerpen. Ondersteuning zou veel gerichter moeten zijn, in plaats van te veronderstellen dat autistische mensen allemaal mentale verwerkingsproblemen hebben, zeggen ze.

Het onderzoeksteam stelt dat de eis om ‘redelijke aanpassingen’ aan te brengen in het onderwijs en commerciële organisaties, geschraagd door de Wet gelijke behandeling, zoals het toestaan ​​van extra tijd bij examens en het verlengen van deadlines, geen evidence-based manier is om neurodivergente mensen te ondersteunen.

In plaats daarvan kunnen meer fundamentele veranderingen nodig zijn, zoals het veranderen van sociale en zintuiglijke omgevingen en deze rechtvaardiger te maken voor autistische mensen om te gedijen.

Dr. Punit Shah , universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Bath en het GW4 Neurodevelopmental Neurodiversity Network , legt uit: “Er is een traditie in het onderzoeken van mentale problemen bij autisme. Hoewel dit belangrijk kan zijn voor het ontwikkelen van klinische interventies, is er ook behoefte aan inzicht in psychologische overeenkomsten tussen verschillende groepen.

“De Universiteit van Bath doet hierin baanbrekend werk en laat zien dat er vaak meer is dat ons verenigt dan scheidt , en ons nieuwe onderzoek naar neurodiversiteit is een volgende stap in deze richting.

“Veel werkgevers en organisaties gaan ervan uit dat neurodiversiteit simpelweg gaat over het vieren van verschillen tussen mensen. Maar een alomvattende benadering van neurodiversiteit moet ook overeenkomsten tussen ‘neurodiverse’ en ‘neurotypische’ mensen begrijpen en vieren. Ons onderzoek zal niet alleen bijdragen aan en verbeteren van het ontwerp van klinische en educatieve interventies voor autisme, het kan ook helpen om stereotypen over hoe autistische mensen denken en zich gedragen te doorbreken, waardoor we dichter bij een evidence-based benadering van neurodiversiteit komen.”

Dr. Shah voegde toe: “Als we autistische mensen en de bredere samenleving blijven vertellen dat autistische mensen ‘anders denken’ – hoe goedbedoeld het ook is – dat zal leiden tot stereotypering en zelfstereotypering, zodat autistische mensen beperkt worden tot denken in bepaalde manieren en dus het doen van bepaalde banen. Ons onderzoek ondersteunt dit idee niet en geeft in plaats daarvan aan dat autistische mensen vaak denken op een manier die erg lijkt op niet-autistische mensen en dat ze niet beperkt moeten worden tot bepaalde taken in onderwijs- en werkomgevingen.”

In een reactie op het onderzoek zei Charlotte Valuer, voorzitter van het Institute of Neurodiversity : “Dit is zeer interessant onderzoek dat aansluit bij veel van ons werk aan het Institute of Neurodiversity (ION). We zijn inderdaad meer gelijk dan verschillend en het hebben van onderzoek om dat aan te tonen is belangrijk. Er zijn zoveel misvattingen en ze kunnen het beste worden aangepakt door middel van onderzoek dat ook zal helpen en het werk van zelfadvocaten voor autisme zal ondersteunen. Het doel van ION is om ons te helpen voorspoedig te zijn voor alle anderen. Een deel daarvan is om ons allemaal te helpen en te ondersteunen bij onze belangenbehartiging, zodat we onze wereldwijde stem en keuzevrijheid kunnen vergroten.”

‘Rethinking fast and slow processing in autism’ is beschikbaar via de Journal of Psychopathology and Clinical Science .