Model legt uit hoe autisme ontstaat

Een verklarend model, gepresenteerd in een proefschrift van de Universiteit van Göteborg, biedt nieuwe inzichten in hoe verschillende risicofactoren aanleiding geven tot autisme en waarom er zo’n grote variabiliteit is. Autisme, een neurologische ontwikkelingsstoornis, beïnvloedt hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en hoe ze omgaan en communiceren met anderen. Tussen personen met autisme …

Lees verder

Autistische vrouwen hebben een verhoogd risico op psychische aandoeningen

Autistische jonge mannen en vrouwen hebben meer last van psychiatrische aandoeningen en hebben een verhoogd risico om te worden opgenomen in het ziekenhuis. Autistische vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Dat bewijzen onderzoekers van het Karolinska Institutet in een studie gepubliceerd in JAMA Psychiatry. De huidige gegevens geven aan dat autistische vrouwen kwetsbaarder zijn dan autistische mannen, …

Lees verder

Oogtest kan helpen bij het screenen van kinderen op autisme

Het meten van hoe de pupillen van de ogen veranderen als reactie op licht – bekend als de pupilreflex – zou mogelijk kunnen worden gebruikt om te screenen op autisme bij jonge kinderen, volgens een onderzoek uitgevoerd aan de Washington State University. Eerste auteur Georgina Lynch zei dat de proof-of-concept-studie voortbouwt op eerder werk om …

Lees verder

Hulphond vergroot wereld voor kinderen met autisme

Een nieuwe Australische studie naar de impact van een autisme-hulphond voor kinderen en hun ouders heeft een onverwachte ontdekking gedaan: de hond heeft hun wereld letterlijk vergroot. De aanwezigheid van een speciaal getrainde therapiehond voor autistische kinderen geeft gezinnen het vertrouwen om verder weg te gaan en naar veel meer locaties, aldus onderzoekers van de University …

Lees verder

Veranderingen in visuele gebieden van de hersenen bij autisme

Zuigelingen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) werd gesteld toen ze 24 maanden oud waren, hadden verschillen in de visuele verwerkingsgebieden van de hersenen die zichtbaar waren op de leeftijd van 6 maanden, volgens een onderzoek dat werd gefinancierd door de National Institutes of Health. De onderzoekers theoretiseerden dat verstoring van de visuele verwerking zou …

Lees verder

Autistische en niet-autistische mensen hebben meer gemeen dan gedacht

Bevindingen gepubliceerd voorafgaand aan Wereld Autisme Dag (zaterdag 2 april) onthullen dat er fundamentele overeenkomsten zijn tussen autistische en niet-autistische mensen in mentale verwerking. De hersenen verwerken informatie met behulp van twee systemen; Systeem 1 voor snellere intuïtieve oordelen en Systeem 2 voor langzamer rationeel denken. Men denkt dat deze systemen anders werken bij autistische mensen, …

Lees verder

Amygdala overgroei die optreedt bij autisme kan tijdens kindertijd beginnen

De amygdala – een hersenstructuur die vergroot is bij tweejarige kinderen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) – begint zijn versnelde groei tussen 6 en 12 maanden, suggereert een studie gefinancierd door de National Institutes of Health. De amygdala is betrokken bij het verwerken van emoties, zoals het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen of bang zijn bij blootstelling …

Lees verder

Autisme diagnose op 2,5-jarige leeftijd leidt tot dramatische verbeteringen

De potentiële voordelen van vroege diagnose en behandeling van autismespectrumstoornis (ASS) vormen de kern van een voortdurend debat over de noodzaak van universele screening voor peuters en de hoeveelheid financiering die wordt toegewezen om vroege identificatie te vergemakkelijken. Nu toont een nieuwe studie door BGU-onderzoekers en hun collega’s duidelijk aan dat vroege diagnose en behandeling …

Lees verder

Autistische kinderen worstelen met verborgen emoties

Nieuw onderzoek heeft ontdekt dat kinderen met autisme de gevoelens van anderen verkeerd inschatten omdat ze geen context gebruiken om onderliggende emoties te identificeren. De studie, gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders, is de eerste die onderzoekt of kinderen met autisme kunnen herkennen wanneer een emotie een ander gevoel maskeert dat alleen …

Lees verder

Video gebruiken voor vroege detectie van autisme

Personen met een autismespectrumstoornis vertonen vaak communicatieproblemen en moeilijkheden in sociale interacties. Hoewel deze aandoening zeer vaak voorkomt, is het een uitdaging om vóór de leeftijd van vijf jaar te diagnosticeren. Vroegtijdige zorg kan deze problemen echter compenseren door specifieke gedragsinterventie te bieden die is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden die worden beïnvloed door …

Lees verder