Verstoorde dopamine-signaleringsontwikkeling bij autisme

Een nieuw therapeutisch doelwit zou de manier waarop we de behandeling van autismespectrumstoornis (ASS) benaderen, kunnen revolutioneren, meldt The American Journal of Pathology. Recent bewijs suggereert dat dopamine een cruciale rol speelt in de neurale ontwikkeling. In een baanbrekende studie hebben onderzoekers de link aangetoond tussen verstoorde dopamine-signaleringsontwikkeling en ASS. Hun bevindingen benadrukken het belang van het bestuderen van ontwikkelingssignaleringspaden om de etiologie van ASS te begrijpen, wat de weg vrijmaakt voor mogelijke gerichte interventies. …

Lees verder

Hoe ontwikkelt sociale aandacht zich bij autistische kinderen?

Een UNIGE-team laat zien hoe visueel sociale vaardigheden zich op een unieke manier ontwikkelen bij kinderen met autisme. Aan elk kind werd een cartoon getoond met verschillende interacties, met of zonder autisme spectrumstoornissen. Met behulp van een eye-tracking apparaat dat aan het scherm was bevestigd, konden de onderzoekers de sociale aandacht van de deelnemers beoordelen. Naarmate ze ouder worden, richten kinderen hun aandacht steeds meer op sociale elementen in hun omgeving, zoals gezichten of sociale interacties. Kinderen …

Lees verder

Model legt uit hoe autisme ontstaat

Een verklarend model, gepresenteerd in een proefschrift van de Universiteit van Göteborg, biedt nieuwe inzichten in hoe verschillende risicofactoren aanleiding geven tot autisme en waarom er zo’n grote variabiliteit is. Autisme, een neurologische ontwikkelingsstoornis, beïnvloedt hoe mensen de wereld om hen heen waarnemen en hoe ze omgaan en communiceren met anderen. Tussen personen met autisme zijn er grote verschillen in termen van persoonlijke eigenschappen en manifestaties. De stoornis wordt daarom meestal omschreven als een spectrum, …

Lees verder

Autistische vrouwen hebben een verhoogd risico op psychische aandoeningen

Autistische jonge mannen en vrouwen hebben meer last van psychiatrische aandoeningen en hebben een verhoogd risico om te worden opgenomen in het ziekenhuis. Autistische vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Dat bewijzen onderzoekers van het Karolinska Institutet in een studie gepubliceerd in JAMA Psychiatry. De huidige gegevens geven aan dat autistische vrouwen kwetsbaarder zijn dan autistische mannen, maar weinig studies hebben kunnen vaststellen dat er sekseverschillen zijn. Onderzoekers van Karolinska Institutet hebben nu een op registers gebaseerd …

Lees verder

Oogtest kan helpen bij het screenen van kinderen op autisme

Het meten van hoe de pupillen van de ogen veranderen als reactie op licht – bekend als de pupilreflex – zou mogelijk kunnen worden gebruikt om te screenen op autisme bij jonge kinderen, volgens een onderzoek uitgevoerd aan de Washington State University. Eerste auteur Georgina Lynch zei dat de proof-of-concept-studie voortbouwt op eerder werk om de verdere ontwikkeling van een draagbare technologie te ondersteunen die een snelle en gemakkelijke manier zou kunnen bieden om kinderen …

Lees verder

Hulphond vergroot wereld voor kinderen met autisme

Een nieuwe Australische studie naar de impact van een autisme-hulphond voor kinderen en hun ouders heeft een onverwachte ontdekking gedaan: de hond heeft hun wereld letterlijk vergroot. De aanwezigheid van een speciaal getrainde therapiehond voor autistische kinderen geeft gezinnen het vertrouwen om verder weg te gaan en naar veel meer locaties, aldus onderzoekers van de University of South Australia. UniSA-onderzoeker en gekwalificeerd ergotherapeut dr. Shelley Wright, die het onderzoek begeleidde, zegt dat de vrijheid om nieuwe …

Lees verder

Veranderingen in visuele gebieden van de hersenen bij autisme

Zuigelingen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) werd gesteld toen ze 24 maanden oud waren, hadden verschillen in de visuele verwerkingsgebieden van de hersenen die zichtbaar waren op de leeftijd van 6 maanden, volgens een onderzoek dat werd gefinancierd door de National Institutes of Health. De onderzoekers theoretiseerden dat verstoring van de visuele verwerking zou kunnen interfereren met hoe baby’s de wereld om hen heen zien, waardoor de manier waarop ze omgaan met en leren …

Lees verder

Autistische en niet-autistische mensen hebben meer gemeen dan gedacht

Bevindingen gepubliceerd voorafgaand aan Wereld Autisme Dag (zaterdag 2 april) onthullen dat er fundamentele overeenkomsten zijn tussen autistische en niet-autistische mensen in mentale verwerking. De hersenen verwerken informatie met behulp van twee systemen; Systeem 1 voor snellere intuïtieve oordelen en Systeem 2 voor langzamer rationeel denken. Men denkt dat deze systemen anders werken bij autistische mensen, wat ten grondslag ligt aan de moeilijkheden die ze in het dagelijks leven en op de werkplek kunnen ervaren. Toch …

Lees verder

Amygdala overgroei die optreedt bij autisme kan tijdens kindertijd beginnen

De amygdala – een hersenstructuur die vergroot is bij tweejarige kinderen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) – begint zijn versnelde groei tussen 6 en 12 maanden, suggereert een studie gefinancierd door de National Institutes of Health. De amygdala is betrokken bij het verwerken van emoties, zoals het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen of bang zijn bij blootstelling aan een bedreiging. De bevindingen geven aan dat therapieën om de symptomen van ASS te verminderen de grootste kans van …

Lees verder

Autisme diagnose op 2,5-jarige leeftijd leidt tot dramatische verbeteringen

De potentiële voordelen van vroege diagnose en behandeling van autismespectrumstoornis (ASS) vormen de kern van een voortdurend debat over de noodzaak van universele screening voor peuters en de hoeveelheid financiering die wordt toegewezen om vroege identificatie te vergemakkelijken. Nu toont een nieuwe studie door BGU-onderzoekers en hun collega’s duidelijk aan dat vroege diagnose en behandeling leiden tot een aanzienlijke verbetering van de sociale symptomen van ASS. Hun bevindingen werden vorige maand gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift …

Lees verder