Autistische vrouwen hebben een verhoogd risico op psychische aandoeningen

Autistische jonge mannen en vrouwen hebben meer last van psychiatrische aandoeningen en hebben een verhoogd risico om te worden opgenomen in het ziekenhuis. Autistische vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Dat bewijzen onderzoekers van het Karolinska Institutet in een studie gepubliceerd in JAMA Psychiatry.

De huidige gegevens geven aan dat autistische vrouwen kwetsbaarder zijn dan autistische mannen, maar weinig studies hebben kunnen vaststellen dat er sekseverschillen zijn.

Onderzoekers van Karolinska Institutet hebben nu een op registers gebaseerd cohort onderzoek uitgevoerd met meer dan 1,3 miljoen mensen in Zweden die tussen 2001 en 2013 werden gevolgd van hune 16 tot 24 jaar. Bij iets meer dan 20.000 van deze personen werd autisme vastgesteld.

De onderzoekers ontdekten dat op 25-jarige leeftijd 77 van de 100 autistische vrouwen, vergeleken met 62 van de 100 autistische mannen, ten minste één psychiatrische diagnose hadden gekregen.

“We zagen een verhoogd risico op elf verschillende psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, zelfbeschadiging en slaapproblemen”, zegt Miriam Martini, een doctoraal student psychiatrische epidemiologie aan de afdeling Medische Epidemiologie en Biostatistiek van het Karolinska Institutet en hoofdauteur van de studie.

Iets dat Miriam Martini vooral verontrustend vindt is dat 32 van de 100 autistische vrouwen in het ziekenhuis waren opgenomen als gevolg van een psychische aandoening, vergeleken met 19 van de 100 autistische mannen. Voor niet autistische mensen was het overeenkomstige cijfer minder dan vijf op 100.

Het onderzoek richt zich op jongvolwassenen die zich op een cruciaal moment in hun leven bevinden waarin veel psychische problemen toenemen, terwijl de overgang naar volwassenheid vaak een slechtere toegang tot zorg betekent, zegt Miriam Martini.

“De gezondheidszorg voor jongvolwassenen moet worden uitgebreid, vooral voor autistische vrouwen, zodat psychische aandoeningen tijdig kunnen worden opgespoord en verergering van de symptomen die tot ziekenhuisopname leiden, voorkomen”, zegt Miriam Martini.

De reden waarom autistische vrouwen meer last hebben van psychische aandoeningen dan autistische mannen is niet duidelijk, maar in het onderzoek wijzen de wetenschappers op verschillende mogelijke factoren. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat autistische vrouwen in grotere mate compenserend gedrag gebruiken om hun autisme te camoufleren, wat te wijten kan zijn aan het feit dat vrouwen over het algemeen de neiging hebben zich aan te passen aan de verwachtingen van de mensen om hen heen. Dit vertraagt de diagnose en het verlenen van hulp, wat een negatief effect kan hebben op hun geestelijke gezondheid.

Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat het moeilijk zou kunnen zijn om autisme bij vrouwen op te sporen met behulp van diagnostische criteria.

“Het kan zijn dat autisme zich bij vrouwen anders manifesteert dan bij mannen, waardoor vrouwen niet worden opgespoord met behulp van de huidige diagnostische criteria. Dit is iets waar we meer onderzoek naar moeten doen”, zegt Miriam Martini.

De studie werd gefinancierd door MQ Mental Health Research. Sommige auteurs van het onderzoek hebben een vergoeding ontvangen van industriële bedrijven die buiten de reikwijdte van het huidige onderzoek vallen.

vertaling: Andre Teirlinck