Einddatum vervuilende verbrandingsmotor voor auto’s wordt 2035

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen zijn het vanavond eens geworden over de CO2-uitstooteisen voor nieuwe auto’s en busjes. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en onderhandelaar namens de Groenen: “Wegverkeer is een van de sectoren die het snelst kan verduurzamen.

Niet alleen omdat de technische voorwaarden voorhanden zijn, maar ook omdat de elektrische auto snel de goedkoopste optie wordt. Alles wat met auto’s te maken heeft is zwaar politiek geladen en het was een harde strijd om het 2035-doel van de Commissie te behouden. Dat is nu gelukt.”

In het voorstel voor CO2-uitstooteisen voor auto’s en busjes staan harde doelen voor autofabrikanten om de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte auto’s in 2030 te verminderen met 55% en 50% voor busjes. De uitstoot moet nul zijn in 2035. Eickhout benadrukt zijn belangrijkste winstpunt uit de onderhandelingen: “Voorheen waren de doelen te zwak omdat veel autofabrikanten een korting op hun doel kregen als ze relatief meer elektrische of hybride auto’s verkochten. Dit systeem hebben we nu verbeterd, waardoor er nog sneller meer elektrische auto’s op de weg zullen komen.”

Vanaf het begin van de onderhandelingen werd er een fundamentele discussie gevoerd over synthetische brandstoffen en of de wet daar ruimte voor moet bieden. Eickhout: “Ook dit voorstel behoudt gelukkig het 100%-doel waarmee de markt volledig elektrisch wordt. Synthetische brandstoffen zijn duur, inefficiënt, schaars en dus geen oplossing voor de verduurzaming van nieuwe auto’s. Toch zetten enkele landen en politieke partijen er dogmatisch op in. Die lobby hebben we gelukkig weten af te slaan.”

Deze deal moet nu worden aangenomen door de milieuministers en het Europees Parlement. De wetgeving wordt waarschijnlijk in 2023 van kracht.