Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap en cognitieve problemen later

Volgens een studie gepubliceerd in de online uitgave van Neurology®, het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology, van 1 maart 2023, kunnen stoornissen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap oorzaak zijn van een verhoogd risico op denkproblemen later in het leven. Onderzoekers ontdekten dat degenen met deze stoornissen op latere leeftijd een hoger risico op cognitieve problemen hadden. Ze ontdekten ook dat mensen met pre-eclampsie, een hoge bloeddruk die zich halverwege de zwangerschap ontwikkelt en meestal de nieren en andere organen aantast, een nog groter risico lopen op cognitieve achteruitgang later in het leven, in vergelijking met mensen met zwangerschaps hoge bloeddruk, een aandoening met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, maar zonder de nieren of andere organen aan te tasten.

“Hoewel hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, inclusief pre-eclampsie, wordt erkend als een risicofactor voor hartaandoeningen en beroertes, suggereert onze studie dat het ook een risicofactor kan zijn voor cognitieve achteruitgang in het latere leven,” zei auteur Michelle M. Mielke, PhD, van Wake Forest University School of Medicine in Winston-Salem, North Carolina, en lid van de American Academy of Neurology.

De studie omvatte 2.239 vrouwelijke deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. Onderzoekers keken naar medische dossiers voor informatie over eerdere zwangerschappen.

Van de deelnemers waren 1.854 mensen of 83% minstens één keer zwanger en 385 mensen of 17% nooit of korter dan 20 weken zwanger. Van degenen met een zwangerschap van langer dan 20 weken hadden er 100 een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, 147 hadden pre-eclampsie of eclampsie en 1.607 hadden een normale bloeddruk. Pre-eclampsie is wanneer er tijdens de zwangerschap teveel eiwit in de urine zit. Eclampsie is wanneer hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap een of meer aanvallen veroorzaakt, soms gevolgd door een coma.

Voor het onderzoek deden de deelnemers gemiddeld vijf jaar lang elke 15 maanden negen geheugen- en denktesten. De tests maten denk- en geheugenvaardigheden, waaronder globale cognitie, verwerkingssnelheid, uitvoerende functie, taal en visuele perceptie.

Over het algemeen ontdekten onderzoekers dat degenen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap een grotere achteruitgang hadden.

Na correctie voor leeftijd en opleiding vertoonde de gemiddelde samengestelde score van alle geheugen- en denktesten van deelnemers met elk type hoge bloeddrukstoornis een daling van 0,3 punten in vergelijking met degenen die geen hoge bloeddruk hadden tijdens de zwangerschap met een daling van 0,05 punten. Bij het bekijken van verschillende soorten hoge bloeddrukstoornissen, hadden degenen met pre-eclampsie een afname van 0,04 punten in vergelijking met degenen met andere bloeddrukstoornissen en degenen zonder bloeddrukstoornissen, die beide een afname van 0,05 hadden.

Na correctie voor leeftijd en opleiding, daalden degenen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap met 0,4 standaarddeviatie over vijf jaar bij tests van de executieve functie en aandacht, vergeleken met degenen die een normale bloeddruk hadden voor alle zwangerschappen en daalden slechts met 0,1 standaarddeviatie. Deze resultaten waren meer uitgesproken voor degenen die pre-eclampsie hadden, met een afname van 0,5 standaarddeviatie bij tests van de executieve functie en aandacht vergeleken met een afname van 0,1 voor degenen die een normale bloeddruk hadden.

“Er is meer onderzoek nodig om onze bevindingen te bevestigen. Deze resultaten suggereren echter dat het beheersen en bewaken van de bloeddruk tijdens en na de zwangerschap een belangrijke factor is voor de gezondheid van de hersenen later in het leven,” zei Mielke.

Een beperking van de studie is dat de meeste deelnemers blank waren, dus de resultaten zijn mogelijk niet generaliseerbaar naar meer diverse populaties met hogere percentages hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.

De studie werd gefinancierd door National Institutes of Health en de Gerald en Henrietta Rauenhorst Foundation.

Vertaling: Andre Teirlinck