De invloed van suiker op gedrag en rekenscores van kinderen

Uit een nieuwe studie in Health Economics blijkt dat suikerhoudende dranken van invloed zijn op het gedrag en de rekenscores van kinderen. In de studie hebben onderzoekers willekeurig 462 kinderen suikerhoudende dranken of kunstmatig gezoete dranken gegeven en gegevens verzameld voor en na consumptie.

Het consumeren van één suikerhoudende drank had de neiging om een ​​aanvankelijk ‘ontspannend’ effect bij jongens teweeg te brengen, voordat ze rustelozer werden. Het gedrag van meisjes werd niet significant beïnvloed. Ook leek het consumeren van één suikerhoudende drank een negatief effect te hebben op de prestaties van leerlingen in wiskunde voor jongens en een positief effect voor meisjes.

“Onze studie is de eerste die grootschalig experimenteel bewijs levert over de impact van suikerhoudende dranken op kleuters. De resultaten wijzen duidelijk op een oorzakelijk effect van suikerhoudende dranken op het gedrag en de testscores van kinderen”, zegt corresponderend auteur Fritz Schiltz, PhD, van de KU Leuven, in België.

“De bijbehorende effecten op de prestaties in de klas hebben grote beleidsimplicaties, aangezien suikerhoudende dranken nog steeds alomtegenwoordig worden verkocht op scholen en aangezien de consumptie van suikerhoudende dranken doorgaans hoger is bij kinderen uit huishoudens met een laag inkomen en bij jongens”, voegde co-auteur Kristof eraan toe. De Witte, professor aan de KU Leuven.

Vertaling: Andre Teirlinck