Openbare toiletten zitten vol met ziektekiemen

Grondig handen wassen en ontsmetten zijn nu een tweede natuur geworden dankzij COVID-19, maar een nieuwe studie heeft ook de gevaren van open toiletdeksels, niet-afgedekte vuilnisbakken en defecte afvoerleidingen bij het verspreiden van infecties in openbare toiletten benadrukt. Uit een wereldwijd onderzoek naar de risico’s van bacteriële en virale overdracht in openbare badkamers is gebleken dat bioaerosolen mogelijk door een gebouw met meerdere verdiepingen kunnen worden overgedragen door defecte leidingen en dat het openlaten van toiletdeksels na het doorspoelen verontreinigde druppels tot meer dan een meter kan verspreiden.

Onafgedekte vuilnisbakken in openbare badkamers worden ook als een risico aangemerkt, vooral als ze onder of in de buurt van elektrische handdrogers staan. Onderzoekers van de ANU en de Universiteit van Zuid-Australië beoordeelden 38 verschillende onderzoeken uit 13 landen die het risico op overdracht van infectieziekten in openbare toiletten onderzochten. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment.

Naast de risico’s van overdracht van COVID-19 in badkamers, analyseerde de beoordeling ook andere risico’s op infectieziekten van openbare toiletten in restaurants, werkplekken, commerciële gebouwen en universiteiten.

De resultaten toonden wijdverbreid bewijs van besmette oppervlakken als oorzaak van fecaal-orale overdracht, maar geen gedocumenteerde gevallen van overdracht van besmettelijke ziekten via de lucht. In de nasleep van de heropening van de grenzen, riepen onderzoekers op tot meer studies naar de risico’s van overdracht van SARS-CoV-2 in openbare toiletten.

Co-auteur van het artikel, UniSA-milieuwetenschapper professor Erica Donner, zegt dat anekdotisch bewijs suggereert dat openbare toiletten de afgelopen 18 maanden door gebruikers zijn vermeden vanwege de waargenomen risico’s van overdracht van COVID-19.

“Sommige mensen maakten zich zorgen over het gebruik van openbare toiletten tijdens de pandemie, maar als je je tijd in de badkamer minimaliseert, je handen goed wast en droogt, en je mobiele telefoon niet gebruikt, eet of drinkt, dan zouden de risico’s laag moeten zijn. , vooral als de badkamer goed wordt onderhouden”, zegt prof. Donner.

“Hoewel er beperkt bewijs is van de overdracht van COVID-19 via openbare toiletten, zitten ze vol met bacteriën, vooral degenen die vaak worden gebruikt en niet goed worden schoongemaakt.”

In openbare toiletten werd een breed scala aan darm-, huid- en bodembacteriën en ademhalingsvirussen geïdentificeerd, wat een risico op overdracht met zich meebracht.

Toilet doorspoelen met open deksel, ineffectieve handen wassen of handen drogen, slechte oppervlaktereiniging, verstopte afvoeren en niet-afgedekte vuilnisbakken dragen allemaal bij aan een zware bacteriële en virale lading in wasruimtes.

Zes onderzoeken hebben de verspreiding van bacteriën in openbare toiletten onderzocht, waaruit blijkt dat jet-luchtdrogers druppeltjes tot wel drie meter kunnen verspreiden, en toiletspoelingen die deeltjes tot 1,5 meter kunnen verspreiden en meer dan 30 minuten in de lucht kunnen blijven.

Een studie uit 2021 schatte dat het aantal deeltjes van een toiletspoeling gelijk was aan druppels van een persoon die iets meer dan zes en een halve minuut luid praatte.

“Hoewel er een potentieel risico is dat aerosolen zich verspreiden door het doorspoelen van toiletten en het drogen van de handen, hebben we in de door ons beoordeelde literatuur geen bewijs gevonden van overdracht van darm- of ademhalingspathogenen via de lucht in openbare badkamers”, zegt prof. Donner.

“Het lijdt echter geen twijfel dat grondig handen wassen en effectief drogen van de handen van cruciaal belang zijn om de verspreiding van ziekten te stoppen.

“Naarmate de grenzen opengaan en het aantal gevallen toeneemt, kunnen mensen zichzelf beschermen tegen COVID-19-infectie door goede hygiëne te blijven toepassen. Dit omvat het wassen en ontsmetten van de handen, het desinfecteren van deurklinken, toiletdeksels en andere vaak aangeraakte oppervlakken.

“Deze gewoonten zullen niet alleen het risico op COVID-19-infectie verlagen, maar ook het risico op bacteriële infecties beperken.”