Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai kan de gewichtstoename beïnvloeden

Vervoerslawaai is een groot probleem in Europa, met meer dan 100 miljoen mensen die in gebieden wonen waar het verkeerslawaai hoger is dan 55 dB, de gezondheidsdrempel die door de EU is vastgesteld. Een nieuwe studie van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Leicester heeft een verband gevonden tussen verkeerslawaai en obesitas. Langdurige blootstelling aan wegverkeerslawaai, zoals wonen in de buurt van een snelweg of op een drukke weg, werd in verband gebracht met een toename van de body mass index en middelomtrek, die belangrijke kenmerken zijn van obesitas. De studie is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research.

‘Hoewel ze bescheiden waren, onthulden de gegevens een verband tussen mensen die in gebieden met veel verkeerslawaai wonen en obesitas, met een toename van ongeveer 2% in de prevalentie van obesitas voor elke 10 dB extra geluid’, zegt hoofdauteur dr.Samuel Yutong Cai, een senior epidemioloog bij de Universiteit van Oxford. ‘De associatie bleef bestaan, zelfs toen we rekening hielden met een breed scala aan levensstijlfactoren, zoals roken, alcoholgebruik, fysieke activiteit en voeding, en ook wanneer we rekening hielden met de sociaaleconomische status van zowel individuen als het hele gebied. Er werd ook rekening gehouden met luchtverontreiniging, vooral die in verband met het verkeer. ‘

Dit is de grootste studie tot nu toe over geluid en obesitas, waarbij wordt gekeken naar gegevens van meer dan 500.000 mensen van drie Europese biobanken in het VK, Noorwegen en Nederland. Verbanden tussen geluid en gewicht werden gevonden in het VK en Noorwegen, maar niet in het Nederlandse cohort. Hoewel het onderzoek geen oorzakelijk verband kan bevestigen, komen de resultaten overeen met die van een aantal eerdere onderzoeken die in andere Europese landen zijn uitgevoerd.

‘Het is algemeen bekend dat ongewenst geluid de kwaliteit van leven kan beïnvloeden en de slaap kan verstoren’, zegt co-auteur professor Anna Hansell, directeur van het Centre for Environmental Health and Sustainability van de University of Leicester. ‘Recente onderzoeken hebben de bezorgdheid geuit dat het ook de algemene gezondheid kan beïnvloeden, en sommige onderzoeken suggereren een verband met hartaanvallen en diabetes. Wegverkeerslawaai kan het stressniveau verhogen, wat kan resulteren in gewichtstoename, vooral rond het middel. ‘

‘Op individueel niveau blijft het vasthouden aan een gezonde levensstijl een topstrategie om obesitas te voorkomen’, zegt dr. Cai. ‘Op populatieniveau kunnen deze resultaten echter enkele beleidsimplicaties hebben. Milieubeleid dat is gericht op het verminderen van de blootstelling aan verkeerslawaai, kan helpen bij het aanpakken van veel gezondheidsproblemen, waaronder obesitas. ‘

Onder leiding van professor Hansell wordt er gewerkt aan onderzoek naar andere bronnen van geluid in het VK, zoals vliegtuiglawaai, en het effect ervan op gezondheidsresultaten. In de toekomst zouden vervolgonderzoeken op de lange termijn waardevol zijn om meer informatie te geven over hoe de relatie tussen geluid en gewicht functioneert.

‘Nu we terugkomen en herstellen van COVID-19, moedigen we de regering aan om te kijken naar beleid dat het verkeer beter kan beheren en onze openbare ruimtes veiliger, schoner en stiller kan maken’, zegt dr. Cai. ‘Luchtverontreiniging is al een bekend gezondheidsrisico, maar we hebben nu steeds meer aanwijzingen dat verkeerslawaai een even belangrijk probleem voor de volksgezondheid is. Het VK moet deze gelegenheid aangrijpen om na te denken over hoe we als samenleving steden en gemeenschappen kunnen reorganiseren om onze gezondheid te ondersteunen en betere gezondheidsresultaten te behalen voor de hele bevolking. ‘

Persbericht Universiteit van Oxford