Uitbreiding en aanscherping aanpak gehoorschade

Om gehoorschade door versterkte muziek beter tegen te gaan wordt het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek uitgebreid met nieuwe partners. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) treedt toe. Daarmee zijn de geluidstechnici ook als groep direct vertegenwoordigd in het convenant. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderzoekt hoe zij kan aansluiten bij het convenant om werknemers en …

Lees verder

Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en …

Lees verder

Verkeerslawaai veroorzaakt tragere cognitieve ontwikkeling

Verkeerslawaai is een wijdverbreid probleem in steden waarvan de impact op de gezondheid van kinderen nog steeds weinig gekend is. Een nieuwe studie uitgevoerd op 38 scholen in Barcelona suggereert dat verkeerslawaai op scholen een nadelig effect heeft op de ontwikkeling van het werkgeheugen en de aandacht bij basisschoolleerlingen. De bevindingen van deze studie, geleid …

Lees verder

Ziek door laag frequent geluid

Bijna overal waar windturbines worden gebouwd, ontstaat verzet van omwonenden. Het mechanische geluid van de draaiende wieken houdt bewoners uit hun slaap en kan leiden tot ergernis en stress. Maar windturbines veroorzaken ook zeer laagfrequent geluid: tonen die zo laag zijn dat lang niet iedereen ze hoort. De lange golven reiken kilometers ver en worden …

Lees verder

Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai kan de gewichtstoename beïnvloeden

Vervoerslawaai is een groot probleem in Europa, met meer dan 100 miljoen mensen die in gebieden wonen waar het verkeerslawaai hoger is dan 55 dB, de gezondheidsdrempel die door de EU is vastgesteld. Een nieuwe studie van de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Leicester heeft een verband gevonden tussen verkeerslawaai en obesitas. Langdurige …

Lees verder