Verband tussen vroege schermblootstelling, slaapstoornissen en EBD bij kinderen

KKH studie wijst op verband tussen vroege blootstelling aan beeldschermen, slaapstoornissen en emotionele gedragsmoeilijkheden bij kinderen

Digitale media zijn de laatste jaren integraal deel uit gaan maken van onze levensstijl, en de overal aanwezige digitale apparatuur gekoppeld aan slechte beeldscherm gewoontes kunnen een schadelijk effect hebben op het ontwikkelings- en psychosociaal welzijn van kinderen.

Nieuw onderzoek door het KK Woman’s and Children’s Hospital (KKH), samen met de National University van Singapore, wijst uit dat vroege blootstelling (jonger dan 18 maanden) aan beeldschermen – zoals smartphones, tablets, spelcomputers, televisies, etc. – en de aanwezigheid van meerdere beeldschermen in de slaapkamer in verband wordt gebracht met verhoogde slaapverstoringen en emotionele en gedragsstoornissen (EBD – emotional and behaverioural difficulties) bij peuters en kleuters met neurologische ontwikkelingsstoornissen (neurodevelopmental disorders – NDD’s).

‘Hoewel dit onderzoek verricht werd bij kinderen met NDD’s, zijn de uitkomsten hiervan toepasbaar op de gehele bevolking, en afgestemd op bestaande studie-uitkomsten van zich gangbaar ontwikkelende kinderen,” zegt dr. Mae Wong, senior consultant Department of Child Development KKH, leider van het onderzoek.

Uitgevoerd van 2015 tot 2017, richtte de studie zich op 367 voorschoolse kinderen in Singapore tussen 2 en 5 jaar oud met NDD’s zoals autisme, taalachterstand, algemene ontwikkelingsachterstanden en leerstoornissen. Met de informatie van hun verzorgers verdiepten de onderzoekers zich in de relaties tussen het beeldschermgebruik van de kinderen en slaapgewoonten, en emotionele en gedragsmoeilijkheden (EBD).

De studie is gepubliceerd in het Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder omschreven, met nadere details in Annex A:

– Leeftijd beeldschermgebruik: Meer dan de helft (52%) werd aan beeldschermen blootgesteld / begon hiermee op de leeftijd van 18 maanden of jonger.

– Beeldschermapparatuur in de slaapkamer: Meer dan de helft (57,7%) had op z’n minst 1 beeldschermapparaat in hun slaapkamer.

– Beeldschermtijd: Verreweg de meerderheid (93,9%) van de kinderen overschreed de limiet van 1 uur van de dagelijkse gemiddelde beeldschermtijd aanbevolen door de American Academy of Pediatrics (AAP).

– Slaapproblemen: Een meerderheid (72,35) van de kinderen had een verhoogde, door de ouders gemelde slaapproblematiek.

– Emotionele / gedragsmoeilijkheden: Bijna 60% (59,9%) van de kinderen had door hun ouders gerapporteerde verhoogde emotionele/gedragsmoeilijkheden.

– Beeldschermgebruik ouders/verzorgers: Verhoogd beeldschermgebruik bij voorschoolse kinderen werd in verband gebracht met ouders die zelf veel gebruik maken van beeldschermen, en die waarschijnlijk geen huisregels hebben over het beeldschermgebruik.

Om er zeker van te zijn dat de slaapproblemen en gerapporteerde EBD’s niet voortkwamen uit de eigen NDD’s van de kinderen, maar volledig veroorzaakt werden door beeldschermgebruik, werden statistische analyses gebruikt om de hoogtes van de functionele beperkingen te controleren. “Ondanks de controle hierop, was er nog steeds een duidelijk verband tussen de eerste blootstelling aan beeldschermen bij 18 maanden of jonger en de aanwezigheid van één of meer beeldschermen in de slaapkamer, met slaapproblemen, verminderde slaapkwaliteit en meer EBD’s. En, kinderen die beide levensstijl factoren ondervonden hadden meer slaap- en EBD problemen dan de kinderen die slechts één levensstijl factor ondervonden,” zegt Dr. Wong. Vergeleken met de gemiddelde ontwikkeling van kinderen, hebben kinderen met NDD’s op alle fronten een hoger risico op slaapproblemen, EBD’s en slechtere ontwikkelingsuitkomsten.

“Omdat deze groep kinderen ook meer problemen heeft om zich los te maken van het beeldscherm – waarschijnlijk door de aantrekkelijke en repetitieve scherminhoud – zal een verhoogd beeldschermgebruik deze problemen mogelijk verder verergeren,” voegt dr. Wong toe.

Vertaling: Ellen Lam