Overgang: zweten in de slaap betekent minder scherp overdag

Bij vrouwen in de overgang is zweten tijdens de slaap in verband gebracht met vermindering van de cognitieve functie. Deze recente studie onthult ook een paradox: zweten vergroot de slaapduur maar verlaagt de cognitieve prestaties [2].

Experts prijzen vaak de waarde van een goede nachtrust. Maar een nieuwe studie trekt de waarde van lang slapen in twijfel. Een recente studie wijst erop dat vrouwen die ernstig zweten als ze slapen vatbaarder zijn voor cognitieve disfunctie naarmate de duur van hun slaap toeneemt. Deze paradoxale onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de North American Menopause Society (NAMS) in Chicago, 25 tot en met 28 september 2019.

Eerdere studies hebben het verband aangetoond tussen opvliegers overdag en slechtere geheugenprestaties. In deze nieuwe studie – waarbij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker betrokken waren – concentreerden onderzoekers zich op zweten tijdens de nacht en hoe dat zich verhoudt tot de totale slaapduur.

Verrassend genoeg werd vaker nachtelijk zweten in verband gebracht met langer slapen. Nog ironischer was echter de bevinding dat dezelfde vrouwen die veel en vaak zweten tijdens de slaap kwetsbaarder waren voor stoornissen van de prefrontale cortex [3]. Naarmate hun slaapduur toenam, werden de vrouwen overdag minder alert en verminderde hun vermogen om taken uit te voeren. Geheugenprestaties werden niet beïnvloed.

Ook werd vastgesteld dat opvliegers overdag geen invloed hebben op de totale slaapduur. “Dit werk presenteert nieuwe inzichten over de invloed van symptomen tijdens de overgang op cognitieve prestaties bij vrouwen die ooit borstkanker hadden. Onze studie oppert de mogelijkheid dat de behandeling van opvliegers de cognitieve prestaties bij deze vrouwen kunnen doen toenemen doordat hun slaapgedrag verbetert (minder zweten)”, zegt John Bark, hoofdauteur van de studie en deelnemer aan het doctoraatsprogramma voor gedragswetenschappen aan de Universiteit van Illinois in Chicago.

“Dit soort studies zijn waardevol om zorgverleners te helpen om effectieve behandelingen te ontwikkelen voor vrouwen met overgangsklachten die klagen over cognitieve achteruitgang omdat z zich richten op beïnvloedbare risicofactoren”, zegt Dr. Stephanie Faubion, medisch directeur van de North American Menopause Society.

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

Verwijzingen

[1] Oorspronkelijk persbericht
– https://www.menopause.org/docs/default-source/press-release/cognitive-dysfunction-from-night-sweats-final.pdf

[2] Wat is cognitie?
Waarnemen, kennen en denken
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitie

[3] Stoornissen van de prefrontale cortex
– https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/anatomie/frontaalkwab
– https://www.tvnp.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/NP-12-3-02/Zelfregulatie-en-adaptatie-Over-de-prefrontale-cortex-en-hersenschade