Blootstelling aan pesticiden kan het risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen

Hoofdpunten
– Beroepsmatige blootstelling aan hoge niveaus van pesticiden kan het risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen zelfs bij mannen die over het algemeen gezond zijn.
– De studie benadrukt het belang van een beschermende uitrusting bij het omgaan met pesticiden op het werk.
– Het is van belang dat het werken/gewerkt hebben met pesticiden geregistreerd wordt in medische dossiers.

Blootstelling op het werk aan hoge niveaus van pesticiden verhoogde het risico op hartaandoeningen en beroertes bij een over het algemeen gezonde groep Amerikaanse mannen van Japanse afkomst die in Hawaï wonen. Dit concludeert een studie die onlangs werd gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association [2] – het vrij toegankelijke, wetenschappelijke tijdschrift van de American Heart Association.

“Onze studie benadrukt – naast het onder controle houden van de standaard risicofactoren op het krijgen van hart- en vaatziekten – het belang van (1) bescherming tijdens het werken met pesticiden en (2) registratie van de beroepsmatige blootstelling aan pesticiden in medische dossiers”, zegt Beatriz L. Rodriguez, MD, Ph.D., MPH en medeauteur van de studie. Rodrigues is tevens professor in de geriatrische geneeskunde aan de Universiteit van Manoa te Hawaï.

Dit zijn de meest recente bevindingen die voortkomen uit het Kuakini Honolulu Heart Program [3]. Dit programma – waar meer dan 8000 Amerikaanse mannen van Japanse afkomst woonachtig in Oahu op hadden ingeschreven – draaide tussen 1965 en 1968. Mannen die deelnamen aan de studie waren toen tussen 45 en 68 jaar oud en rapporteerden zelf wat hun beroep was.

De groep heeft sindsdien meerdere onderzoeken ondergaan en de onderzoekers registreerden ook eventuele ziekten en de doodsoorzaak van de mannen. Follow-up data over het aantal hartaandoeningen en beroertes waren beschikbaar tot en met december 1999.

Blootstelling aan pesticiden werd geschat met behulp van een schaal van de Occupational Safety and Health Administration [4] die de intensiteit en duur van beroepsmatige blootstelling voor allerlei soorten werk classificeert. In vergelijking met mannen die op het werk niet werden blootgesteld aan pesticiden, vonden de onderzoekers in de eerste 10 jaar van follow-up de onderstaande bevindingen.

– Een ongeveer 45% hoger risico op hartaandoeningen of beroertes bij mensen met een hoge blootstelling aan pesticiden (46% na correctie voor leeftijd en 42% na correctie voor leeftijd en andere risicofactoren voor hartziekten).
– Er was geen significant verband tussen lage tot matige blootstelling aan pesticiden en het risico op een hartaandoeningen of een beroerte.

Pesticiden hebben een lange halfwaardetijd. Daarom kunnen gezondheidseffecten pas jaren na de eigenlijke blootstelling optreden. Door verschillende tijdvakken te analyseren, ontdekten de onderzoekers dat risico op een hartaandoening of een beroerte door blootstelling aan pesticiden het grootst was in de eerste 10 jaar na de blootstelling.

“Na 34 jaar bleek het verband tussen blootstelling aan pesticiden op het werk en het krijgen van een hartziekte of een beroerte niet langer significant. Waarschijnlijk komt dat doordat andere factoren belangrijker worden naarmate men ouder wordt. Daardoor wordt de mogelijke relatie tussen pesticiden en hart- en vaatziekten later in het leven gemaskeerd”, zegt Rodriguez.

De studie werd uitgevoerd bij mannen van Japanse afkomst en de resultaten gelden mogelijk niet voor vrouwen en mannen met een andere etniciteit.

“Eerdere studies laten zien dat mannen en vrouwen anders kunnen reageren op blootstelling aan pesticiden. Eén soort pesticiden kan alleen bij vrouwen leiden tot hartaanvallen en een ander soort pesticiden kan alleen mannen treffen. Ook hormonen kunnen een rol spelen bij de impact van de blootstelling aan pesticiden”, zegt Zara Berg, Ph.D., medeauteur van de studie en wetenschappelijk medewerker op het Fort Peck Community College in Poplar, Montana.

Hoewel de studie alleen bij Amerikaans-Japanse mannen van de eerste generatie (dus relatief oude mannen) werd uitgevoerd, werden in Taiwan bij mannen van middelbare leeftijd vergelijkbare resultaten gevonden.
Verwijzingen

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

[1] Oorspronkelijk persbericht
– https://newsroom.heart.org/news/pesticide-exposure-may-increase-heart-disease-and-stroke-risk

[2] Publicatie
– https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.012569

[3] Kuakini Honolulu Heart Program
– https://www.kuakini.org/wps/portal/kuakini-research/research-home/kuakini-research-programs/kuakini-honolulu-heart-program

[4] Occupational Safety and Health Administration
– https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_Safety_and_Health_Administration