Video – speech Mick Wallace in Europees parlement over stemming pesticiden

Mevrouw de Voorzitter, geen bestuivers betekent geen landbouw. Zo simpel is het. In 2020 stelde de Europese Rekenkamer vast dat het eerste EU-initiatief voor bestuivers weinig effect had op het stoppen van de achteruitgang van bestuivers. Het is erg moeilijk om ook maar enig vertrouwen te hebben in het vermogen van het herziene initiatief om de achteruitgang van bestuivers een halt toe te roepen na wat er gisteren in dit Parlement is gebeurd met de stemming over de verordening betreffende het duurzame gebruik van pesticiden.

De EVP diende een amendement in op het verslag over het bestuiversinitiatief om de steun voor het op één lijn brengen van het bestuiversinitiatief met de Natuurherstelwet te schrappen. Ze willen geen juridisch bindende regels, alleen richtlijnen. Ze willen geen bindende nationale reductiedoelstellingen, alleen plannen. Er waren 65 stemmen voor dit verslag in de Milieucommissie, 1 stem tegen en 3 onthoudingen. Maar dit is slechts een verslag zonder gevolgen in de echte wereld. Het is geen wetgeving.

Iedereen zegt dat ze de bijen willen redden, maar alleen als dat betekent dat de intensieve landbouw gewoon door kan gaan en we de grote agro-industrie en de pesticidenbedrijven niet voor het hoofd hoeven te stoten.

EU staat op het punt misleidende pesticidenmetriek goed te keuren

Nu de Raad vandaag de onderhandelingen over ‘Doelen en Indicatoren’ opent, waarschuwen het Europees burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ en de Europese biologische beweging voor wijdverspreide desinformatie en misleiding van Europese burgers met betrekking tot vooruitgang in het halveren van het gebruik en risico van pesticiden in de EU. “De door de Commissie voorgestelde indicator …

Lees verder

Europeanen zijn tegen gokken met pesticiden

Europese burgers maken zich grote zorgen over het gebruik van pesticiden en het effect daarvan op de gezondheid en het milieu. Dit blijkt uit een onderzoek in zes lidstaten van de Europese Unie – Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Polen, Roemenië en Spanje. Het onderzoek is uitgevoerd door het European Public Affairs team van het marktonderzoeksbureau Ipsos …

Lees verder

Hoe bepaalt de overheid welke pesticiden de boer wel en niet mag spuiten?

Hoe bepaalt de overheid welke pesticiden de boer wel en niet mag spuiten? Het grootschalig gebruik leidt maatschappelijk tot steeds meer ophef. Wetenschappers waarschuwen voor een verband met hersenziektes zoals parkinson. In Nederland is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verantwoordelijk voor het toetsen van de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Het instituut zegt onafhankelijk en kritisch te werk te gaan. Zembla onderzoekt de risico’s van pesticiden en ontdekt dat gevoelige informatie wordt achtergehouden.

Abonneer je op ons kanaal: http://bit.ly/ZEMBLA_BNNVARA

Synthetische bestrijdingsmiddelen zijn beduidend gevaarlijker dan natuurlijke

De doelstellingen van de Europese Green Deal om de biologische landbouw uit te breiden tot 25%, het gebruik en de risico’s van pesticiden te halveren en gevoelige gebieden tegen 2030 te beschermen tegen negatieve effecten van pesticiden, zorgen ervoor dat natuurlijke pesticiden in de biologische landbouw steeds vaker onderwerp van politieke discussie worden. Hoewel velen …

Lees verder

Rozijnen zwaarder dan ooit vervuild met landbouwgif

Rozijnen blijken nog zwaarder besmet met pesticiden dan in voorgaande jaren. Er zijn zelfs veelvuldig sporen van illegale middelen aangetroffen. Ondanks gezondheidsrisico’s voor consumenten is er niet opgetreden door de NVWA. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch die jaarlijks de controlecijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opgevraagd. “Het zijn schrikbarende …

Lees verder

Oproep in VS om herbiciden die verband houden met Parkinson te verbieden

Californische regelgevers dringen erop aan om herbiciden die verband houden met de ziekte van Parkinson te verbieden Tientallen landen hebben paraquat verboden, maar het gebruik in de VS neemt toe OAKLAND, Californië – Natuurbeschermings- en volksgezondheidsgroepen hebben vandaag het California Department of Pesticide Regulation opgeroepen om de goedkeuring van het herbicide paraquat opnieuw te evalueren …

Lees verder

Nieuwe wet rond gebruik van pesticiden in de USA

Vijftig jaar nadat het Congres de huidige Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act had aangenomen om mens en milieu te beschermen, heeft de wet in plaats daarvan de goedkeuring versneld van gevaarlijke pesticiden die in een groot deel van de wereld zijn verboden. Het Center for Biological Diversity stelt, in een nieuwe 10-punten beoordeling, dat …

Lees verder

Rol bestrijdingsmiddelen en achteruitgang van de bijenpopulaties

Een onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Würzburg heeft onderzoek gedaan en een verband gevonden tussen fenbuconazol en het paargedrag van de insecten. Bijen behoren tot de belangrijkste bestuivers op aarde. Ze bestuiven niet alleen planten met prachtige bloemen, maar ook veel gewassen. Maar ondanks het grote belang van de insecten voor mens en …

Lees verder