Moleculair verband tussen chronische pijn en depressie onthuld

Onderzoekers van de Hokkaido University hebben bij ratten het hersenmechanisme geïdentificeerd dat chronische pijn en depressie koppelt. Hun onderzoek, onlangs gepubliceerd in The Journal of Neuroscience, zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor chronische pijn en depressie.

“Artsen weten al lang dat chronische pijn vaak leidt tot depressie, maar het hersenmechanisme dat hiervoor verantwoordelijk is was nog niet gekend,” zei Professor Masabumi Minami aan de Hokkaido University, één van de auteurs van het artikel.

De wetenschappers onderzochten hoe neurale paden werden beïnvloed door chronische pijn bij ratten. Ze gebruikten een elektrofysiologische techniek om de activiteiten van de neuronen vast te stellen na vier weken van chronische pijn. Ze vonden dat aanhoudende pijn veranderingen veroorzaakte in het neurale pad: de hersenregio genoemd ‘bed kern’ van de stria terminalis (BNST) tot de regio genaamd ventrale tegmentale zone (VTA). Specifiek vonden ze verbeterde signalering gemedieerd door de orticotropin releasing factor (CRF) in de BNST van dieren met chronische pijn; dat is een neuropeptide waarvan bekend is dat het betrokken is bij de negatieve emoties zoals angst. Cruciaal is dat ze hebben aangetoond dat deze verbeterde CRF-signalering leidt tot onderdrukking van het beloningssysteem van de hersenen, het zenuwstelsel dat is geactiveerd door beloningen en gerelateerd aan de productie van plezier en motivatie. Onderdrukking van het beloningssysteem wordt beschouwd als een onderliggend mechanisme van depressie, wat leidt tot verminderd plezier en motivatie.

“Door het mechanisme te verduidelijken waarmee het beloningssysteem van de hersenen voortdurend wordt onderdrukt, vonden we de ontbrekende schakel tussen chronische pijn en depressie,” zegt Masabumi Minami.

De onderzoekers ontdekten dat wanneer ze de ratten met een medicijn behandelden dat de buitensporige CRF-signalen blokkeerde, de activiteit van de dopamine neuronen werd verhoogd, die een belangrijke rol spelen in het beloningssysteem van de hersenen. Dit suggereert dat medicijnen gericht op neuropeptiden zoals CRF zouden kunnen ontwikkeld worden om chronische pijn en depressie in de toekomst te behandelen.

“Deze bevindingen kunnen niet alleen leiden tot een betere behandeling van het emotioneel aspect van chronische pijn, maar ook voor nieuwe therapieën voor depressieve aandoeningen”, zegt Masabumi Minami.

Vertaling: Andre Teirlinck