Zorgwekkende toename van antipsychotica bij kinderen en adolescenten

Volgens onderzoek door het Centre for Women’s Mental Health van de Universiteit van Manchester, verdubbelde het percentage kinderen en adolescenten dat in de Engelse huisartsenpraktijk antipsychotica voorgeschreven kreeg, van 0,06% tot 0,11% tussen 2000 en 2019.

De medicijnen, die een kalmerend effect hebben, worden vaak gebruikt bij volwassenen om ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie, te behandelen. Ze kunnen echter gepaard gaan met substantiële bijwerkingen zoals seksuele disfunctie, onvruchtbaarheid en gewichtstoename die leiden tot diabetes.

Het National Institute for Clinical Excellence heeft het gebruik van sommige antipsychotica goedgekeurd voor jongeren onder de 18 jaar met psychose of met ernstig agressief gedrag. De studie, gepubliceerd in de Lancet Psychiatry, suggereert echter dat ze worden voorgeschreven om een steeds breder scala aan redenen – de meest voorkomende is autisme.

Het team onderzocht de eerstelijn zorgdossiers van 7,2 miljoen kinderen en adolescenten in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, geregistreerd bij geselecteerde Engelse huisartsenpraktijken in de periode 2000 tot 2019. Het totaal percentage dat antipsychotica kreeg voorgeschreven was relatief klein: 0,06% in 2000 en 0,11% in 2019.

Het toenemende gebruik van antipsychotica baart echter zorgen, stellen de onderzoekers, aangezien hun veiligheid bij kinderen, die zich nog snel ontwikkelen, niet is vastgesteld.

Uit de studie bleek ook dat:

• Jongens en oudere kinderen – van 15 tot 18 jaar – vaker antipsychotica voorgeschreven kregen dan meisjes en jongere kinderen; de stijgende trends waren echter duidelijk in alle groepen.

• De oudere klasse antipsychotica, die gepaard kunnen gaan met extra piramidale bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen, werden vaker voorgeschreven in meer achtergestelde gebieden.

Dr. Matthias Pierce, senior research fellow aan het Centre for Women’s Mental Health van de Universiteit van Manchester, leidde het onderzoek.

Hij zei: “Deze studie toont een zorgwekkende trend aan in het voorschrijven van antipsychotica bij kinderen en adolescenten. We denken niet dat de veranderingen in het voorschrijven noodzakelijkerwijs verband houden met veranderingen in de klinische behoefte; het is eerder waarschijnlijk dat het veranderingen in de voorschrijf praktijk door clinici weerspiegelt.

“Deze studie zal clinici echter helpen om het voorschrijven  aan kinderen vollediger te evalueren en aanmoedigen om betere toegang tot alternatieven te overwegen.”

Senior auteur, professor Kathryn Abel van de Universiteit van Manchester zei: “Antipsychotica blijven een waardevolle rol spelen bij de behandeling van ernstige psychische aandoeningen. Deze bevindingen vertegenwoordigen een beschrijvend verslag van het voorschrijven van antipsychotica aan kinderen en adolescenten in het UK vandaag en geven een kijk op de huidige praktijk.

“Het is opmerkelijk, en relevant voor het huidig discours, dat we ongelijkheden bij het voorschrijven rapporteren als gevolg van deprivatie niveaus; en dat de indicaties waarvoor goedkeuringen beschikbaar zijn niet langer de meest voorkomende reden zijn waarom deze medicijnen worden voorgeschreven. Een breder gebruik van antipsychotica bij jonge mensen dat zich ontwikkelt, roept vragen op over hun veiligheid in de loop van de tijd en vereist meer onderzoek.”

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck