We zijn aangeland in de “Age of extinction”

Column Pauline Laumans

Welkom in de realiteit. We zijn aangeland in de “Age of extinction”. Al heel lang voorspeld en de bewust levende mens heeft er al veel over gelezen maar nu is het dan een onontkoombaar feit. We zitten op nog maar enkele decennia voordat enkele grote cycli zich sluiten. Naarmate we dichter bij de helft van deze eeuw komen hoe meer er staat te gebeuren. Deze extinctie gebeurt mede dood de onbalans van teveel mensen op aarde en ook dat bijna iedereen in zonden leeft zie het verhaal van Mozes in de woestijn. Het nadeel is dat veel mensen sinds eind jaren 70 geboren nieuw zijn op deze aarde en ALLES nog moeten ontdekken en ervaren.

De balans is er zodra de dieren bij jou of mij als vanzelf naar ons toekomen en met ons communiceren zoals in het sprookje van Assepoester. In balans zijn is in deze huidige zeer onderdrukkende en parasitaire samenleving bijna niet mogelijk. Bijna iedereen ervaart wel een of andere vorm van stress. Stress die o.a. het immuunsysteem aantast.  Balans is er ook niet omdat we mensen in leven houden die als we volgens de natuurwetten leven al dood waren gegaan. We verzetten ons echter tegen de natuurwetten (creatie, transformatie en destructie) en dus leven velen (vaak onbewuste mensen) in een onnatuurlijke reservetijd.

De corona crisis is een van de voorbodes van wat ons te wachten staat. Er gaan nog veel meer uitbraken van virussen komen al is het alleen maar doordat de wetenschap rommelt met bijvoorbeeld weefsel van Mammoets of dat de permafrost afgedekte virussen weer laat ontdooien of watte denken van meteorieten. Of omdat daar waar de lucht, grond of het water vervuilt is er gemakkelijker een virus verspreid wordt.

Een virusuitbraak is slechts een van de dingen die ons te wachten staat.

Wat Kunnen we doen:

Onze ogen niet sluiten voor wat er komen gaat, dus geen struisvogelpolitiek of het nieuws dan maar niet meer volgen, maar juist proactief kijken naar je weerbaarheid maar vooral naar hoe veerkrachtig ben je zelf.

Weerbaar betekent dat je ervoor zorgt dat je gezond eet en drinkt, niet in grote groepen aanwezig bent, bij ziekte je ziek meldt, dat je jouw fysieke weerstand verhoogt bijvoorbeeld door sporten in de buitenlucht.

Ook kunnen we gaan werken vanuit huis, thuis sporten of een opleiding volgen. Het aantal dieren voor consumptie of jassen e.d. met 90% verminderen. Dieren hebben net als mensen de ruimte nodig om niet ziek te worden en gezond te blijven. Een levensles die we vanuit de Middeleeuwen al kennen. Klimaat – en natuurcrisis aanpakken. Weerbaar betekent ook leren omgaan met jezelf. Dit kan door middel van stiltes, meditaties, zelfwaardering leren opbouwen en te ervaren dat er in die stilte de mogelijkheid ontstaat om te communiceren met de energie die er is. Ja, we zijn niet alleen met degene die we kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen er is meer…  Je ervaart dan langzaamaan de praktijk van de kwantum fysica.

Zie bijvoorbeeld het boek “Cogitaliteit: de kracht van het alomvattend Bewustzijn”

Veerkracht betekent dat we anders leren omgaan met de wereld om ons heen. Dat betekent niet langer dieren eten. Veeteelt drastisch verminderen. De natuur eerbiedigen. De levenslessen van de natuur leren begrijpen en in harmonie met de natuur gaan leven.

De natuur te herstellen door bomen en struiken te planten en niet langer meer te kappen en snoeien, tenzij een boom dood is. Te begrijpen dat alles wat er is in harmonie met elkaar is en ons leven geeft. Wij mensen hebben dat systeem willen veranderen en naar onze hand zetten (verhaal “The Commons”) en bemerken nu in dat het onze aarde heeft uitgeput en dat we zelf de veroorzaker zijn van onze ondergang. We zijn afhankelijk van alle dieren (mens is ook dier) en de wereld om ons heen (huis, meubels, planten, bomen, etc. alles wat leeft. Alleen plastic leeft niet. Het betekent ook dat we moeten afzien van de meeste transportmogelijkheden. Voedsel zal van dichtbij geleverd moeten worden en dus ook seizoensgebonden moeten zijn. Wat je van dichtbij eet past ook beter bij onze constitutie. Geneeskrachtige planten zullen we altijd in en om ons huis vinden. Onkruid bestaat niet!

Inzicht

Er is een verschil tussen het kennen van de weg en het daadwerkelijk stappen zetten op de levensweg.

We hebben allemaal in deze transformatietijd een of meerdere grote levenslessen te leren.

Het oude leven van geloof en dogma of zo hoort het, kan niet langer bestaan. Het heeft geen bestaansrecht meer want het is gebouwd op de illusie van macht (Pyramide systeem). Meer en meer mensen leren te vertrouwen op hun innerlijke zelf; je wezen in jou i.p.v. te vertrouwen op cognitieve aangeleerde zaken. De tijd van onderdrukking van de innerlijke mens in ons, is aan het verdwijnen.

We zullen als individu in onze persoonlijke kracht (je eigen identiteit) gaan leren te staan en niet langer in die van de groep (gevangen door super ego/narcisten). Momenteel hebben vele mensen harde levenslessen te leren in loslaten. Iedereen gaat ontwaken in het leven hetzij in de dood. Geduldslessen vragen veel van u en mij. Oude patronen worden doorbroken en velen creëren vernieuwende mogelijkheden met als resultaat ander werk, minder vervoersbewegingen, ontheemde dieren die weer terugkomen nu het rustiger wordt en er is minder vervuiling. Vertrouwen in het feit dat er altijd genoeg is om van te leven voor hetgeen we hier op aarde aan het leren zijn.

Dankbaar zijn voor de levenslessen (fijne en nare) waardoor jij leert en verrijkt en verder kunt stappen op je eigen levenspad.

De viruslast is een kosmische boodschap. Virussen helpen ons in te zien dat we met teveel mensen met het verleden bezig zijn en niet (genoeg) in het heden leven. https://youtu.be/UEgl_TUYOZo

Als we deze les begrijpen zal de wereld er binnen een paar maanden heel anders uit gaan zien. Zullen we als mensheid in staat zijn om het begrip ‘Nataliteit’ te kunnen omarmen. Een verkracht begrip dat zoveel betekent als het innerlijke vermogen van de mens om iets compleet nieuws te gaan doen. Het gedrag compleet te veranderen en een nieuwe levensmissie te aanvaarden.

Meestal gebeurt dit door middel van incarnatie maar het kan ook in een mensenleven dat we meerdere keren compleet opnieuw beginnen. Het zijn de echte inzichten die dat mogelijk maken en deze zijn verre te prevaleren boven de goede voornemens met aan het eind van het jaar. Een echt inzicht komt immers van binnenuit c.q. innerlijke wijsheid en een goed voornemen is van buiten c.q. cognitief oftewel boekenwijsheid.

We moeten leren accepteren dat het risico van doodgaan bij het leven hoort. Aan het einde van de vorige grote cycli (tijd van Atlantis en Lemuria) pleegden mensen vaak zelfmoord. Dat is ook niet geheel goed want dat betekent dat je nog steeds niet het natuurlijke leven aanvaard en accepteert met alle daarbij behorende goede en slechte dagen.

Een stukje uit het boek “Vrijheid in Relaties: Het hebben van de juiste Identificatie”.

“Levend leven is een weg om te ervaren, het is een avontuur. Het is een weg die jou persoonlijk bewust maakt van het feit dat jouw energie in verbinding staat met alle andere energie en met elke gebeurtenis. Dit wordt de Verenigde Veldtheorie genoemd. Thales van Milete (624-545 Voor Christus) was de eerste bekende filosoof die kosmische gebeurtenissen rationeel verklaarde vanuit één principe”.

“Natuur kan gezien worden als een samengesteld energieveld, de Verenigde Veldtheorie van alle enkelvoudige velden samen. Zo lang we nog niet eens één veld kunnen waarnemen, laat staan samengestelde velden, hebben we nog maar een klein begrip van wie wij zijn (microkosmos) en dus kunnen we de wereld van de natuur (macrokosmos) niet begrijpen zoals die is”.

Met de metafoor van knikkers kun jij je deze energievorm voorstellen. Zoals je weet rollen knikkers en zijn ze in beweging. Het is niet moeilijk ze te laten rollen. Je eigen energievorm kun je ook voorstellen als een knikker. Je bent een entiteit die door een kleine verandering in beweging komt. De mensen om je heen doen dat ook. Alles is voortdurend in beweging zoals je op school bij natuurkunde hebt geleerd. Waarom de mens onveranderlijk wil blijven, is een raadsel.

“De paradox gaat over dat je aan de ene kant niet bemerkt wat er aan de andere kant gebeurt en omgekeerd. Daarvoor moet je van het enkelvoudige licht naar het meervoudige licht dat alle kleuren bevat. Je moet van het enkelvoudige veld naar het samengestelde veld, de Verenigde Veldtheorie. Het gaat dan om het begrijpen van de micro- en de macrokosmos. Het gaat om het begrijpen van de tegenstelling en de som van het totaal”.

Hoe meer we begrijpen van het LEVEN hoe meer we ook in onszelf aankijken of we in contact zijn met het LEVEN zoals het bedoelt is. Het LEVEN bestaat niet alleen uit mensen en dieren, maar ook uit planten, bomen, struiken, computer, papier, afval, water, lucht, etc. etc. Daar eerbiedig mee omgaan weten we al vele duizenden jaren (Zend Avesta, Upanishads) maakt dat we in staat zijn onderdeel te zijn van dat LEVEN op een aangename manier.

Zo lang we als mensheid het leven naar onze hand willen en blijven zetten dan zijn we niet meer een eenheid en vallen we als los zand uit elkaar. Het is het Doodse Leven zie het boek “Jouw Keuze; Levend Leven of Doods leven”.

Weetjes

Weet u dat de meeste mensen met veerkracht te vinden zijn in zij die tot een hoger bewustzijn zijn gekomen en niet langer gevangen zitten in religie, of dogmatisch denken en handelen. Om te zien waar u staat in bewustzijn is er het boek “Van Kikkervis tot Prins: terugkeer naar een metafysische wereld”. Het gaat over bewustzijnsfasen en hoe je die herkent zelfs als je nog niet energetisch kunt waarnemen.

De meeste mensen blijven hangen in het onderliggende model. Zij komen niet verder en bereiken niet de niveaus boven de tien waar de nu echt bewuste mensen inzitten.

De massa komt vaak niet verder dan het eerste niveau. Ze worden ook wel eens de eendimensionale mensen genoemd. Als ze zich verder ontwikkelen komen ze ook wel verder maar de meeste mensen keren na niveau drie liever terug in het welbekende dan dat ze de stap maken naar het voor velen nog onbekende van de meer bewustzijn, echt leren waarnemen en het cognitieve denken loslaten.

  1. Onbewust Onbekwaam
  2. Bewust Onbekwaam
  3. Bewust Bekwaam
  4. Onbewust Bekwaam

 

Dat er momenteel veel mensen doordat ze stilzitten en minder afgeleid worden eindelijk bij hun innerlijke vermogens uitkomen en inventief worden.

Dat mensen met een hoger bewustzijn (5-14 dimensie) zoveel aan het oplossen zijn in hun leven dat ze ook steeds gezonder worden of zichzelf inmiddels kunnen heelmaken. Dit doen ze door in contact te komen met hun innerlijke wezen dat zoals u hierboven gelezen hebt in contact is met de universele energie. Hierdoor weten ze wat te eten, wat niet te eten, welke handeling goed is en wanneer ongeveer het moment komt. Ze weten ook wanneer ze dood gaan en berusten daarin omdat ze in die laatste dagen de rekening van dit leven opmaken en bewust het leven na dit leven gaan creëren.

Het verhaal van de gouden mensen in het boek “Karmische Spiegels: Gesprekken met Mens en Natuur” verhaalt daarover.

Bewuste mensen weten dat de dood bij het leven hoort en accepteren deze als die komt.

Bewuste mensen accepteren ziekte op een manier dat ze innerlijk kijken naar wat ze gemist hebben en hoe ze nu zichzelf kunnen helpen herstellen.

Bewust levende mensen zullen in contact met de energie voelen of ze nog kinderen gaan maken.

Bewuste mens leeft in overvloed en niet in excessen. Overvloed betekent precies genoeg voor hetgeen je op aarde aan het leren bent.

Bewust mensen schrikken niet meer voor de levenslessen op aarde maar ondergaan ze opdat ze nog meer leider kunnen worden van hun eigen leven en uiteindelijk klaar zijn in deze aardse leerschool.

Mensen met een hoger bewustzijn beseffen dat alle kennis er altijd al is geweest. Elke generatie moet het echter opnieuw tot zich nemen en dat lukt als mensen zich innerlijk leren afstemmen. Dit is de belangrijkste les die we aan kinderen kunnen leren. Vele malen belangrijker dan die cognitieve lessen. Alles wat de mens met zijn grijze hersencellen vanuit macht, hebzucht of onderdrukking bedenkt leidt tot het verder stukmaken van de aarde. Dus die oude boom zal men willen kappen, werkende recepturen wil men de mensheid onthouden, warmtebronnen wil men (mis) op gebruiken. Watervoorraden wil men een monopolie op en ontginnen. Maar ontginnen wat diep in de grond zit is volgens de universele natuurwetten desastreus.

Het pad van een hoger bewust mens (gevoeliger mens) is zelfacceptatie

En al die vastzittende (dogmatische, zwart wit patronen) te doorbreken door inzicht in werkelijkheid. Dat kan zoals beschreven door te leren waar te nemen. Dat kan in stilte met gefocuste aandacht op dat wat je niet met je zintuigen kunt waarnemen.

Pauline Laumans
Zielbegeleider en beschermer van het leven
Holistisch therapeut
www.libertasinvivo.com