Vroege vogels versus nachtbrakers: vroeg naar bed is het best voor diabetici

Vroeg naar bed, en vroeg op…Terwijl het oude gezegde gezondheid, rijkdom en wijsheid belooft, bevestigt nieuw onderzoek dat deel van dit gezegde waarheid bevat, aangezien een studie, wereldwijd de eerste in zijn soort, aantoont dat mensen die vroeg naar bed gaan een grotere kans hebben om gezonder te zijn, en fysiek meer actief vergeleken met nachtbrakers.

De studie, uitgevoerd door de University of Leicester en de University of South Australia toetste de bedtijd-voorkeuren (slaap-chronotypes) van mensen met diabetes type 2, waarbij men een connectie ontdekte tussen bedtijden en gezonde, actieve levensstijlen.

Men ontdekte dat nachtbrakers (mensen die laat naar bed gingen en laat opstonden, of ‘avond-chronotypes’) een buitensporige sedentaire levensstijl hadden, gekenmerkt door lage niveaus en lage intensiteit qua lichamelijke beweging—en dat dit hun gezondheid in gevaar brengt.

Diabetes type 2 is grotendeels het resultaat van een te hoog gewicht en te weinig beweging. Globaal gezien hebben 463 miljoen, of 1 op de 11 volwassenen, diabetes. Een getal waarvan men verwacht dat het zal groeien tot over de 700 miljoen tegen 2040.

Zorgwekkend is dat 1.9 miljard mensen overgewicht hebben, waarvan 650 miljoen obesitas heeft. Aangezien diabetes type 2 en obesitas wereldwijd blijven toenemen, is het cruciaal om manieren te vinden om deze gezondheidsaandoeningen aan te kunnen pakken.

Hoofdonderzoeker Dr. Joseph Henson van de University of Leicester zegt dat het begrijpen hoe mensen hun voorkeur qua bedtijd impact kan hebben op hun niveaus qua lichamelijke activiteit, kan helpen om mensen met diabetes type 2 beter hun gezondheid te laten managen.

“Er is een massale vraag met betrekking tot interventies op grote schaal, om mensen met diabetes met een gezonde levensstijl te laten beginnen, alsmede ze te helpen om dit te vol te houden en de voordelen qua gezondheid die ze hiermee bereiken te laten vasthouden”, zegt dr. Henson.

“Voor mensen die een voorkeur hebben om later naar bed te gaan en later op te staan, is dit nog belangrijker, gezien ons onderzoek dat aantoont dat nachtbrakers 56 procent minder sporten dan hun vroeg vogel-tegenhangers”.

“Beweging speelt een belangrijke rol voor mensen met diabetes, om een gezond gewicht en een goede bloeddruk te behouden, alsmede om de kans op hartklachten te verminderen, alledrie significante factoren qua verbetering met betrekking tot het managen van diabetes.”

“Dit maakt het extreem belangrijk om de factoren die iemands neiging tot beweging kunnen verminderen te begrijpen.”

 

De studie, gepubliceerd in BMJ Open Diabetes Research & Care, onderzocht 635 patiënten met diabetes type 2, waarbij elke deelnemer 7 dagen lang een versnellingsmeter droeg om de tijd en intensiteit van verschillende gedragingen, slaap, rust en algemene lichamelijke activiteit te meten.

De studie ontdekte dat 25 procent van de deelnemers een ochtend-chronotype was (voorkeur om vroeg naar bed en vroeg op te gaan, met een gemiddelde bedtijd van 22:52), 23 procent was een avond-chronotype (voorkeur om laat naar bed te gaan en laat op te staan, met een gemiddelde bedtijd van 0:36), en 52 procent zei geen van beiden te zijn.

UniSA’s Dr Alex Rowlands zegt dat de studie een unieke kijk biedt in de gedragingen van mensen met diabetes type 2. “De verbanden tussen latere bedtijden en lichamelijke beweging zijn helder: ga later naar bed en je hebt meer kans om minder actief te zijn”, zegt Dr. Rowlands, “Als slaap-chronotypes in potentie te veranderen zijn, zijn deze bevindingen een mogelijkheid om je levensstijl ten gunste te veranderen, simpelweg door de tijd waarop je naar bed gaat aan te passen”

“Voor iemand met diabetes is dit waardevolle informatie die kan helpen om weer op het pad naar een goede gezondheid te geraken”.

Vertaling: Arnoud