Vraag en het wordt gegeven – Column Hans Zevenboom

  1. Inleiding

Je droomwensen manifesteren’

In het jaar 2007 was het boek The Secret van schrijfster Rhonda Byrne ‘hot’. In bladen, op de radio en op de televisie, vrienden en familie ….. iedereen had het erover. Je kon er niet omheen; je wilde het boek lezen. De schrijfster Rhonda Byrne beloofd dat je alles kan bereik wanneer je het geheim snapt. Het is een alles omvattend recept voor geluk, rijkdom en gezondheid. Maar wat is het geheim en kunnen wij daadwerkelijk op eenvoudige wijze onze diepste wensen in vervulling laten gaan. Of …….. zit er een addertje onder het esoterisch gras? Wat is het ware geheim van ‘Een bestelling aan het Universum’?

2.0 Het ‘geheim’ ontmaskerd?

Is het geheim een geheim?

Het geheim bestaat uit een centrale natuurwet zoals Byrne het noemt. Volgens haar zijn gedachten de primaire oorzaak van alles. Je gedachten creëren alles en omdat je als mens je eigen gedachten creëert, kan je ook de wereld om je heen op deze manier creëren. Zonder enige beperking. Uit de bovenstaande natuurwet volgt – volgens Byrne – de Wet van Aantrekking.

De Wet van Aantrekking, de krachtigste wet van het Universum

Iedere gedachte heeft een trillingsniveau; iedere gedachte zendt een signaal uit en iedere gedachte trekt een overeenkomstig signaal aan. We noemen dat proces de Wet van Aantrekking. De Wet van Aantrekking zegt: Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken. Dat principe wordt duidelijk als je de radio aanzet en bewust afstemt op het signaal van een bepaalde zender. Als je het toestel afstemt op 98,6 FM verwacht je niet de muziek te horen die wordt uitgezonden op 101 FM. Je begrijp dat radiofrequenties moeten worden afgestemd en de Wet van Aantrekking zegt exact hetzelfde.

3.0 Waarom duurt het zo lang vóórdat ik krijg wat ik wil?

Je creëert je eigen werkelijkheid in alle omstandigheden

Er zijn in wezen vier essentiële, belemmerende factoren aan te wijzen die jouw creatieve proces van schepping – het verwezenlijken van je wensdromen – vertragen, dan wel teniet doen. Ten eerste zijn dat je (spirituele) overtuigingen, ten tweede je vibrationele trillings-harmonie is niet in overeenstemming met je natuurlijk Wel-Zijn, het toelatingsproces – de Kunst van het Toelaten van het gewenste – en als vierde het absolute geloof.

Waarom krijg ik niet wat ik vraag?

De reden dat je nog niet hebt gekregen wat je wenst is, is dat jij jezelf gevangen houdt in een trillings-patroon dat niet overeenstemt met de vibratie van je verlangen. Dat is de belangrijkste reden. Het enige dat je dus hoeft te doen, is langzaam en voorzichtig, stukje bij beetje, de tegenwerkende gedachten of overtuigingen loslaten. ‘Ik ben niet in staat mezelf te genezen’ of ‘Ik word ongelukkig als ik veel geld heb’.
Dat is het enige wat vervulling in de weg staat. Dus ……. als jouw ervaring je aanzet tot het lanceren van jouw trillingen van verlangen, moet je een manier vinden om jezelf in een consequente trillings-harmonie te houden met die wensen om de realisatie te kunnen ontvangen. Je kunt iets niet wensen, je aandacht grotendeel richten op het ontbreken van wat je wenst, en verwachten dat het toch naar je toekomt. Want ….. de frequentie van ‘ontbreken’ verschilt ingrijpend van de frequentie van ‘aanwezigheid’. M.a.w. er moet een afstemming zijn tussen de vibraties van je verlangens en van je overtuigingen.

Kunst van het Toelaten

De sleutel tot het in je ervaringen brengen van iets dat je wel wenst, is dus het bereiken van een trillings-harmonie met die wens. En de makkelijkste manier om die trillings-harmonie te bereiken, is je te verbeelden dat je het gewenste al hebt, te doen alsof het al in je ervaring is, en je gedachten van het genot van die ervaring te laten stromen. En terwijl je oefent met die gedachten en positieve vibratie consequent begint aan te bieden, zul je in staat verkeren waarin je die ervaring in je leven toelaat.
Maar het primaire uitgangspunt is dat jij wat je eigen moet maken – anders heeft dit alles geen betekenis voor jou – is de permanente aanwezigheid van de Kosmische Energiestroom van Wel-Zijn. Wel-Zijn (welbevinden) is de grondslag van het universum en de grondslag van jouw fysieke wereld. Wel-Zijn – de stroom van Universele Liefde van God – is de basis van |Al-Dat-Is|!

4.0 Je emotioneel geleidingssysteem

Afgestemd zijn op je Bron, je ziel

Je bent geboren met een gevoelig, geëvolueerd hoogontwikkeld geleidingssysteem dat vibraties interpreteert. Je emoties zijn jouw indicatoren van de trillingsniveau van je wezen, op elk moment. Het zijn eenvoudigweg, puur en louter je emoties die je relatie met je Bron – je ziel of hoger innerlijke Zelf – aangeven. En aangezien je emoties je alles vertellen wat je ooit wilt of moet weten over je relatie met je Bron, worden je emoties ook vaak je Emotioneel Geleidingssysteem genoemd. Je emoties geven dan ook aan in welke mate je bent afgestemd op je Bron.

Als je ergens aandacht aan geeft, is de vibratie aanvankelijk niet erg sterk. Maar als je doorgaat eraan te denken, of erover te praten, neem de kracht van de vibratie toe.
Hoe langer je dus een gedachte koestert, en hoe vaker je ernaar terugkeert, hoe sterker de afstemming van de vibratie wordt. Als je een sterkere afstemming bereikt op een gedachte, ga je emoties ervaren die aangeven dat je beter of slechter bent afgestemd op je eigen Bron. Met andere woorden, hoe meer aandacht je hebt voor een onderwerp, hoe duidelijker je gevoelens laten blijken of je wel of niet in harmonie bent met |Wie-je-werkelijk-bent|.

Door oefening word je een vreugdevolle, bewuste creator

Op dezelfde manier waarop beeldhouwers klein vormgeven tot de creatie waarover ze tevreden zijn, creëer jij door vorm te geven aan energie. Je vormt het door de kracht van jouw focus – door ergens aan te denken, iets te herinneren, je iets voor te stellen. Je richt de energie als je spreekt, als je schrijft, als je luistert, als je zwijgt, als je je herinnert of voorstelt – je richt het door het projecteren van gedachten. Net als beeldhouwers die met tijd en oefening leert de klei te vormen tot exact gewenste creatie, kun jij leren de energie die jouw wereld creëert, te vormen door de focus van je eigen geest. En zoals de beeldhouder die het gevoel in zijn handen gebruikt om zijn visie vorm te geven, zul jij je emoties gebruiken om je weg naar Wel-Zijn te voelen.

Laat je leiden door je gevoelens

Het is niet de bedoeling om te proberen je gedachten te beheersen. In plaats daarvan zou je kunnen proberen om je gedachten min of meer te leiden. En, het gaat niet eens over het ‘leiden’ van je gedachten maar om het reiken naar een uniek contactgevoel met je eigen Bron (je ziel); gevoel van blijdschap, oprechtheid, eerlijkheid, verweven zijn met, passie, e.d.! Want reiken naar wat je zou willen voelen, is een makkelijker manier om je gedachten in lijn te houden met de vibratie van wat goed voor jou aanvoelt. Steeds als je je gedachten consequent op een onderwerp richt en er in je een consequente vibratie wordt geactiveerd, ontstaat een geoefende of dominante, positieve gedachte. Zodra dat gebeurt, beginnen dingen die bij je dominante gedachte passen zich om je heen te manifesteren. Zodra je gerichte aandacht een dominante vibratie in je voldoende heeft geactiveerd, zullen dingen – gewenste en ongewenste – hun weg vinden in je persoonlijke ervaring. Het is Wet!

5.0 Slot

Alleen jij kunt weten wat je gevoelens zijn over jezelf

De tijd die verstrijkt tussen het moment dat je een gedachte aanbiedt en de fysieke manifestatie, noemen we ‘tijdsbuffer’. Dit is die periode waarin je een gedachte aanbiedt, merkt hoe die voelt, die gedachte aanpast om een nog beter gevoel te bereiken om dan – in een houding van absolute verwachting (het absolute geloof) – te genieten van het zachte, gestage ontvouwen van iets en alles dat je hebt vormgegeven als jouw wensen.

Als ik zoveel weet, waarom heb ik dan geen succes? Kan ik echt rekenen op de Wet van Aantrekking?

Er is geen enkele reden waarom iets dat je wenst je zou ontbreken. ‘Jouw wens is namelijk God’s Wens (= spirituele overtuiging?). Evenmin is er ooit enige reden om iets mee te maken dat je niet wilt – want jij hebt absolute controle over jouw ervaringen. Velen zijn het niet eens met deze krachtige uitspraak, want vaak hebben ze iets niet dat ze verlangen, of hebben ze iets dat zij niet verlangen. Dus stellen zij ‘we kunnen niet de echte creator zijn van onze eigen ervaring, want wij zouden dat onszelf niet hebben aangedaan’ of ‘als wij het echt voor het zeggen hadden, zou alles anders zijn’.

Jouw geluk hangt niet af van wat anderen doen

Jouw geluk staat los van wat anderen doen. Het heeft alleen te maken met je eigen vibrationele balans. En het geluk van anderen hangt ook niet van jou af, maar van hun eigen vibrationele balans. Want hoe iemand zich op een bepaald moment voelt, wordt bepaald door zijn/ haar eigen mix van energieën. In het hele universum is niets zo belangrijk als te begrijpen hoe de vibraties die je aanbiedt, overeenstemmen met de vibraties van je wensen. En hoe jij je voelt, is jouw graadmeter of er wel of niet sprake is van het toelaten van een verbinding met Goddelijke Energie-Bron. Elk goed gevoel, positieve creatie, al jouw overvloed, helderheid, gezondheid, vitaliteit, en Wel-Zijn – en van die andere dingen die je als fijn ervaart, – hangen af van hoe jij je voelt, en van de relatie tussen de vibratie van dat gevoel met de vibratie van |Wie-je-werkelijk-bent| en wat je werkelijk verlangt.

Je houding of stemming wijst altijd op wat komen gaat, maar je zit nooit vast aan je punt van aantrekking. Dat je op je fysieke pad ‘andersdenkende’ gedachten, overtuigingen, houdingen en stemmingen hebt opgepikt, wil niet zeggen dat je moet doorgaan met het aantrekken van deze dingen. Jij hebt de creatieve zeggenschap over je eigen ervaringen. En door aandacht te besteden aan je eigen Emotioneel Geleidingssysteem kun jij jouw punt van aantrekking veranderen. Als er iets in je ervaringen is dat je niet langer wenst, zal jij jouw overtuiging(en) moeten veranderen. Het kiezen van andere gedachten vergt echter oefening en concentratie. Echter als je doorgaat te focussen zoals je tot nu toe hebt gedaan, als je blijft denken zoals je tot nu toe hebt gedaan, en blijft geloven zoals je tot nu toe hebt gedaan, dan zal er niets in je ervaring veranderen!

Dus ……. als je eenmaal je eigen Emotioneel Geleidingssysteem begrijpt, zul je nooit meer onbedoeld vibraties (‘oordelen of veroordelen, verwensingen of vervloekingen uitspreken, e.d.) uitzenden. Na verloop van tijd ontwikkel je zo’n scherp gevoel voor je eigen emoties dat je elk moment weet of je aandacht van dat ogenblik je leidt naar het vervullen van een wens. Je leert letterlijk je weg te voelen (=contactgevoel met je ziel; je innerlijke of hogere Zelf) naar alles wat je verlangt, op elk gebied, wat de basis voor jouw wereld Wel-Zijn is. Ook als je het niet toelaat, is Wel-Zijn de basis. De basis van ALLES!

De Goddelijke Hiërarchie – de Kosmische Levensenergie, God, |AL-Dat-Is| – wil ons laten weten en beseffen dat wij altijd macht en zeggenschap over onze eigen levenservaring hebben. De Wet van Aantrekking geeft altijd wat de essentie is van je gedachten. Zonder uitzondering. Je krijgt waar je aan denkt – of je wilt of niet.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/353-vraag-en-het-wordt-gegeven