Verwijderen beschadigde cellen helpt bij genezing bloedvaten door diabetes

Onderzoek dat in het tijdschrift Experimentele Fysiologie (Experimental Physiology) is gepubliceerd [2], toont aan dat het aanjagen van een van het afvalverwijderingssystemen van het lichaam, autofagie genaamd, de (beschadigde) bloedvaten van diabetici helpt genezen.

Complicaties in de bloedvaten – vasculaire complicaties – zijn belangrijke risicofactoren voor morbiditeit en mortaliteit bij diabetespatiënten. Deze complicaties zijn onderverdeeld in microvasculaire (kleine bloedvaten) en macrovasculaire (grotere bloedvaten) complicaties.

Voorbeelden van microvasculaire complicatie zijn schade aan ogen wat tot blindheid kan leiden, schade in nieren wat tot nierfalen kan leiden en schade aan de zenuwen wat kan leiden tot impotentie en voetaandoeningen (zweren) die kunnen leiden tot amputatie.

Autofagie is de manier van het lichaam om beschadigde cellen op te ruimen om nieuwe, gezonde cellen aan te maken. Verminderde autofagie is geconstateerd bij diabetes type 2 patiënten maar onderzoekers wisten niet zeker waarom.

De studie door onderzoekers van het Yonsei University College of Medicine is de eerste studie die de beschermende rol van autofagie bij de vasculaire disfunctie door diabetes type 2 aantoont. De onderzoekers gebruikten muizen die vergelijkbaar waren met mensen met diabetes type 2 en deden metingen aan de diameters van de kleine slagaders. De diameter is een indicatie van de gezondheid van de slagaders.

Soo-Kyoung Choi, eerste auteur van de studie zegt: “We zijn enthousiast over de gevonden resultaten omdat onze studie erop wijst dat het aanjagen van autofagie een veelbelovend doelwit kan zijn voor de behandeling van vaatproblemen bij patiënten met diabetes type 2”.

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

Verwijzingen

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
– https://www.physoc.org/news_article/clearing-damaged-cells-out-of-the-body-helps-heal-diabetics-blood-vessels/

[2] Artikel
– https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/EP087737

[3] Autofagie (autophagy)
– https://en.wikipedia.org/wiki/Autophagy

[4] Yonsei University College of Medicine
– http://medicine.yonsei.ac.kr/en/