Verkoop warmtepompen daalt ondanks sterkte start

Ondanks een sterke start is de verkoop van warmtepompen in de loop van 2023 gekrompen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de European Heat Pump Association (EHPA).

Na een goed eerste kwartaal zijn de verkopen van ruimte- en warmwaterwarmtepompen in Europa in het tweede en derde kwartaal gedaald. In veel landen is de omzet ook lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Gemiddeld kent het derde kwartaal van 2023 in de tien geanalyseerde landen een omzetdaling van 14% vergeleken met 2022 (zie onderstaande tabel)*.

Deze daling maakt deel uit van een alarmerende trend die het behalen van de Europese doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de economie in gevaar brengt. Het brengt ook de 7 miljard euro aan investeringen in gevaar die zijn aangekondigd door producenten van warmtepompen en componenten voor het bouwen en renoveren van productiefaciliteiten van 2022 tot 2025. Deze investeringsplannen waren een reactie op de positieve beleidserkenning van de technologie en de bloeiende vraag in 2022 en daarvoor.

De dalende verkopen kunnen in verband worden gebracht met dubbelzinnige communicatie van beleidsmakers en met veranderend overheidsbeleid en subsidies, waardoor consumenten in onzekerheid zijn terechtgekomen. De daling is ook te wijten aan dalende prijzen voor fossiel gas, terwijl de prijs van elektriciteit – die door de meeste warmtepompen wordt gebruikt – onveranderd blijft, waardoor warmtepompen financieel minder aantrekkelijk zijn om te exploiteren.

Deze punten moeten worden aangepakt in het komende actieplan voor warmtepompen van de Europese Commissie, dat begin 2024 zal worden gepubliceerd.

Nationale regeringen zouden eveneens oplossingen voor deze kwesties moeten voorstellen in hun nationale energie- en klimaatplannen en in het bijzonder moeten werken aan het evenwichtiger maken van de energiebelasting, het geleidelijk afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het verminderen van de lasten van elektriciteit uit belastingen en heffingen.

Thomas Nowak, secretaris-generaal van EHPA zei:
“Warmtepompen zijn de meest kostenefficiënte, klimaatneutrale manier van verwarmen en koelen, maar consumenten beschouwen ze als duur en een onzekere gok. Beleidsmakers moeten dit corrigeren door zich ondubbelzinnig in te zetten voor warmtepomptechnologieën en door gunstige economische omstandigheden te creëren voor de schoonste beschikbare verwarmingsoplossing. Als onmiddellijke maatregel moet het beleid gericht zijn op het verlagen van de elektriciteitskosten voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het mag niet meer zijn dan het dubbele van de prijs van fossiel gas.”