Toekomst met geothermische energie

Lokaal beschikbaar, emissievrij en geschikt voor basislast: aardwarmte is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Met GeoLaB, een nieuwe en unieke ondergrondse onderzoeksinfrastructuur, willen het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen (GFZ) en het Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) het onderzoek versnellen en de technologie voorbereiden op brede sollicitatie. De …

Lees verder

Dood van vleermuizen door windturbines verstoort natuurlijke voedselketens

De talrijke slachtoffers van vleermuizen door windturbines (WT) hebben een negatieve impact op de populaties van aangetaste soorten en mogelijk verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit op het platteland. Tot nu werd alleen aangenomen dat de dood van vleermuizen verdere gevolgen had. Nu laat een team van wetenschappers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife …

Lees verder

Elektrische voertuigen kunnen worden aangedreven door waterstof uit rioolwater

· Waterstof is waardevol omdat het een hernieuwbare bron is en kan worden verkocht aan de chemische en kunststofindustrie of worden gebruikt in waterstofbrandstofcellen voor energieopslag of elektrische voertuigen · De mogelijkheid om waterstof uit afvalwater te halen, biedt een nieuwe economische en ecologische kans, maar tot nu toe was het ongelooflijk duur om te …

Lees verder

Headwind 21 documentaire – Marijn Poels

De voormalige Londense bankier Alexander Pohl werkte jarenlang voor een van ‘s werelds groenste banken. Idealistisch gedreven financierde hij grote wind- en zonneparken en was er oprecht van overtuigd dat hij de wereld een betere plek maakte. Geleidelijk aan werd hij wakker met het feit dat het huidige groen een kapot systeem is. Hij stopte …

Lees verder

Milieuonderzoek windpark Hollandse Kust bijna compleet

Voor de kabelroute van windpark Hollandse Kust naar Beverwijk is nog meer informatie nodig naar de gevolgen voor natuur en archeologie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als ook die informatie beschikbaar is, zijn alle belangrijke milieugevolgen van de kabelroute …

Lees verder

Een nieuw pad – het pad der natuurlijke energie

Na alle zorgen en kritieken van het afgelopen jaar is de behoefte om met positieve dingen bezig te zijn groter dan ooit. Om alle kommer en kwel achter ons te laten en bezig te zijn met de wereld van morgen, in plaats van die van gisteren. Vandaar dat Sven met twee goede vrienden een nieuw …

Lees verder

Australische zonnepaneelindustrie krijgt deadline om afvalprobleem aan te pakken

Minister van Milieu Sussan Ley heeft de zonne-energie-industrie een harde deadline gegeven om het toenemende probleem van afval van zonnepanelen aan te pakken, nadat zij vandaag de nieuwste Product Stewardship-lijst in het parlement heeft ingediend. Na haar toespraak in de National Press Club vorige week, waarin ze afval van zonnestelsels signaleerde als een dreigende milieuramp, …

Lees verder

Comité Schone Lucht start landelijke campagne tegen energiegigant Vattenfall

Op donderdagochtend 28 januari a.s. om 11 uur, gaat de 5-daagse landelijke Campagne; ‘Tour de Biomassa  – StopVattenfall’ van start bij de Stopera, gemeentehuis in Amsterdam. In het bijzijn van deskundigen[1] zal het Comité de bezwaren tegen biomassaverbranding in het algemeen en tegen Vattenfall in het bijzonder toelichten.[2] Daarnaast zal de première van de film die …

Lees verder

Klimaatvriendelijke koeling tegen broeikasgassen

Naarmate de behoefte aan koeling stijgt door hogere omgevingstemperaturen zullen energiezuinige en klimaatvriendelijke toepassingen essentieel zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken; het huidig arsenaal aan 3,6 miljard apparaten zal tegen 2050 moeten groeien naar 14 miljard om aan alle behoeften te voldoen Door gecoördineerde internationale actie op het gebied van …

Lees verder