Beperkte keuze staat verduurzaming in de weg

Het kabinet verhoogde de afgelopen jaren de energiebelasting voor aardgas en verlaagde die voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen, of elektrisch koken. Mooi idee, maar, zegt Marlies Hesselman, docent Internationaal Recht, we moeten opletten dat iedereen mee kan blijven doen. Want wanneer het om energie …

Lees verder

Europarlement wil stop superbroeikasgassen in warmtepompen

Het Europees Parlement stemde zojuist voor een einde aan F-gassen, zogenaamde superbroeikasgassen die vaak vele duizenden keren zo sterk zijn als CO2. Deze gassen zitten onder andere in koelkasten, airco’s, warmtepompen of het hoogspanningsnet. Europarlementariër Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar op deze wet: “F-gassen zijn vrij onbekend, maar hebben een gigantische klimaatimpact. We geven een helder …

Lees verder

Zonneenergie industrie bezorgd over recyclen zonnepanelen

De hernieuwbare energiesector staat voor een dilemma: hoe zal Australië 80 miljoen zonnepanelen op een milieuvriendelijke manier afvoeren als ze het einde van hun levensduur bereiken. Paradoxaal genoeg is één van de redenen waarom men in grote aantallen fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) installeert om het milieu te helpen, maar de industrie worstelt nu met het afval …

Lees verder

Krabschilden kunnen worden “geüpcycled” om nieuwe batterijmaterialen te maken

Iedereen die ooit van verse krabbenpoten of kreeftenstaarten heeft genoten, kan beamen hoe moeilijk het is om door hun taaie schelpen heen te komen. Maar in plaats van ze gewoon weg te gooien, ‘upcyclen’ onderzoekers deze schelpen tot poreuze, met koolstof gevulde materialen met een breed scala aan toepassingen. Nu heeft een team dat rapporteert …

Lees verder

Toekomst met geothermische energie

Lokaal beschikbaar, emissievrij en geschikt voor basislast: aardwarmte is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Met GeoLaB, een nieuwe en unieke ondergrondse onderzoeksinfrastructuur, willen het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen (GFZ) en het Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) het onderzoek versnellen en de technologie voorbereiden op brede sollicitatie. De …

Lees verder

Dood van vleermuizen door windturbines verstoort natuurlijke voedselketens

De talrijke slachtoffers van vleermuizen door windturbines (WT) hebben een negatieve impact op de populaties van aangetaste soorten en mogelijk verstrekkende gevolgen voor de biodiversiteit op het platteland. Tot nu werd alleen aangenomen dat de dood van vleermuizen verdere gevolgen had. Nu laat een team van wetenschappers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife …

Lees verder

Elektrische voertuigen kunnen worden aangedreven door waterstof uit rioolwater

· Waterstof is waardevol omdat het een hernieuwbare bron is en kan worden verkocht aan de chemische en kunststofindustrie of worden gebruikt in waterstofbrandstofcellen voor energieopslag of elektrische voertuigen · De mogelijkheid om waterstof uit afvalwater te halen, biedt een nieuwe economische en ecologische kans, maar tot nu toe was het ongelooflijk duur om te …

Lees verder

Headwind 21 documentaire – Marijn Poels

De voormalige Londense bankier Alexander Pohl werkte jarenlang voor een van ‘s werelds groenste banken. Idealistisch gedreven financierde hij grote wind- en zonneparken en was er oprecht van overtuigd dat hij de wereld een betere plek maakte. Geleidelijk aan werd hij wakker met het feit dat het huidige groen een kapot systeem is. Hij stopte …

Lees verder

Milieuonderzoek windpark Hollandse Kust bijna compleet

Voor de kabelroute van windpark Hollandse Kust naar Beverwijk is nog meer informatie nodig naar de gevolgen voor natuur en archeologie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als ook die informatie beschikbaar is, zijn alle belangrijke milieugevolgen van de kabelroute …

Lees verder