Vergiftiging door industriële componenten kunnen overeenkomstige effecten veroorzaken als ALS

Een onderzoek door researchers aan IDIBELL-UB relateert vergiftiging door IDPN nitriel aan de symptomen van amyotrope laterale sclerose. Researchers van de Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) aan de Universiteit van Barcelona (UB) hebben een onderzoek gecoördineerd in hoe de IDPN nitriel neurologische syndromen veroorzaakt die gelijk zijn aan die van de amyotrope laterale sclerose (ALS), een ernstige neurologische degeneratieve aandoening.

Het onderzoek, geleid door Jordi Llorens, is recentelijk gepubliceerd in het tijdschrift Neuropathology and Applied Neurobiology Nitrielen, chemische componenten, bevatten de cyaangroep (-Cn), en alomtegenwoordig in de natuur en hebben diverse toepassingen in de industrie. In de natuur zijn ze aanwezig als cyano glycosiden, bijvoorbeeld in bittere amandelen, (alle kernen van steenvruchten bevatten cyaan in meer of mindere mate; pruimen, perziken, kersen, abrikozen. Red.) en als amino-nitriel in sommige groentes. In de industrie worden ze gebruikt als oplosmiddel en als tussenvorm bij het samenstellen van plastic, synthetische vezels, harsen en farmaceutische producten onder andere.

Consumptie ervan door mens of dier van zekere nitrielen kan symptomen veroorzaken die gelijk zijn aan een cyanide vergiftiging. Dit feit suggereert dat het vrijkomen van dit component verantwoordelijk is voor acute intoxicatie. Bij sommige nitrielen komt minder cyanide vrij of het gebeurt langzamer, neurotoxiciteit en neurologische syndromen veroorzakend.

In een verscheidenheid van ziekten van het zenuwstelsel verschijnt abnormale accumulatie van neurofilamenten, vezels die stijfheid aan de neuronen vertonen. In amyotrofische laterale sclerose (ALS) worden specifieke uitsteeksels aan de binnenkant waargenomen van de motorische neuronen, gevormd door een groot aantal neurofilamenten.

In het onderzoek hebben researchers accumulaties waargenomen van neurofilamenten die een treffende gelijkenis vertonen aan welke voorkomen bij ALS in laboratoriumratten die blootgesteld waren aan IDPN (3.3′-iminodipropionitril).

Wegens deze overeenkomst, hebben researchers het effect bestudeerd van IDPN om de biologie van neurofilamenten te begrijpen in de ziekte ALS. De ziekte en de IDPN vergiftiging veroorzaken axonopathie, een beschadiging aan de axonen (neurieten). De nieuwigheid van dit onderzoek is de observatie dat de axonopathie een merkbaar verlies aan neurofilamenten veroorzaakt in de uiteinden van de motorische neuronen. Deze observatie is relevant omdat de refractie van de uiteinden de kritieke factor is in de degeneratie van de motorische neuronen

Vertaling: Shanti