Verdere toename van zeer krachtig broeikasgas

Volgens de twee belangrijkste producenten – China en India – had de uitstoot van het krachtige broeikasgas HFC-23 in de atmosfeer bijna volledig moeten zijn gestopt tegen 2017. De realiteit is echter dat een team van atmosferische onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Bristol recordniveaus heeft gemeten. Dr. Kieran Stanley, hoofdauteur van de studie gepubliceerd in het huidige nummer van “Nature Communications”, werkt al zes maanden aan de Universiteit van Goethe.

In de afgelopen twee decennia hebben onderzoekers de concentratie van de fluorkoolwaterstof HFC-23 zeer nauwlettend gevolgd. “Het is een zeer krachtig broeikasgas: de uitstoot van één ton van deze stof doet net zoveel schade aan als de uitstoot van 12.000 ton koolstofdioxide”, zegt atmosferisch onderzoeker professor Andreas Engel van Goethe University. HFC-23 komt vooral voor als een ongewenst bijproduct bij de vervaardiging van het koelmiddel HCFC-22.

In 2015 kondigden India en China, die als de belangrijkste uitstoters worden beschouwd, ambitieuze plannen aan om hun fabrieksemissies te verminderen en in 2017 meldden ze dat bijna geen HFC-23 meer naar de atmosfeer werd afgeblazen. Dit zou betekenen dat de uitstoot van dit broeikasgas in de atmosfeer tussen 2015 en 2017 met 90 procent had moeten dalen. Zoals het internationale team nu meldt, is de uitstoot echter verder gestegen en bereikte in 2018 een recordhoogte.

De vermindering van HFK’s maakt deel uit van het Kigali-amendement op het Protocol van Montreal dat in 2016 is overeengekomen. Het is in januari 2020 in werking getreden. Hoewel China en India het amendement niet hebben geratificeerd, hadden ze naar eigen zeggen een enorme emissiereductie bereikt. “Onze studie geeft aan dat China er niet in is geslaagd om de HFC-23 zoals gerapporteerd te verminderen”, concludeert dr. Kieran Stanley, die de metingen aan de Universiteit van Bristol in het kader van het internationale AGAGE-meetnetwerk heeft uitgevoerd. Aanvullende metingen zullen uitwijzen of India met succes is geslaagd. zijn reductieprogramma uitgevoerd.

“Dit is niet de eerste keer dat er controverse is over de HFC-23-uitstoot”, zegt Kieran Stanley treurig. Met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering hebben de industriële landen tussen 2005 en 2010 prikkels gecreëerd voor opkomende landen om hun uitstoot te verminderen. de uitstoot van dit gevaarlijke broeikasgas nam in die periode inderdaad af, het systeem werkte averechts: fabrikanten optimaliseerden hun processen niet, maar produceerden in plaats daarvan schadelijkere bijproducten om meer geld op zak te krijgen om ze te vernietigen.

Het Instituut voor Atmosferische en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Goethe, waar Kieran Stanley nu werkt als postdoctoraal onderzoeker, heeft sinds 2013 regelmatig een groot aantal gehalogeneerde sporengassen gemeten in zijn meetstation Kleiner Feldberg. Sinds kort maken deze metingen deel uit van het AGAGE-netwerk.

Publication: K. Stanley, D. Say, J. Mühle, C. Harth, P. Krummel, D. Young, S. O’Doherty, P. Salameh, P. Simmonds, R. Weiss, R. Prinn, P. Fraser and M. Rigby: Increase in global emissions of HFC-23 despite near-total expected reductions, in Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4