Transformatie van onze wereld – deel II

  • Inleiding

De wereld verandert op dit moment niet, omdat de meeste mensen tevreden zijn. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin verschillen – niet overeenkomsten – worden beloond, waarin meningsverschillen worden opgelost door conflicten en oorlogen.
De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin de strijd om het bestaan, ‘macht is kracht’ en competitie levensvoorwaarden zijn en winnen het hoogste goed wordt genoemd. De meeste mensen snappen dan ook niet dat zij hun aarde aan het verwoesten zijn, omdat zij in hun daden alleen naar verbetering van hun eigen levensomstandigheden streven.

Bewustzijn, groepsbewustzijn

De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet – zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden – zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het collectief gecreëerde bewustzijn; van ‘jou’ of ‘jouw (familie)groep’, van de hele mensheid op onze planeet!

2.0 Spirituele oplossing

Er is voor mijn gevoel slechts één manier om oorlog en alle ervaringen van onrust en gebrek aan vrede werkelijk te doen verdwijnen. En, dat is de ervaring van een spirituele oplossing.
Oorlogen worden op onze planeet begonnen, omdat iemand iets bezit wat een ander verlangt. Dit zet mensen aan iets te doen wat anderen niet willen dat zij doen. Dus alle conflicten komen voort uit misplaatst verlangen.
Elk geopolitiek probleem, net als ieder persoonlijk probleem, komt neer op een spiritueel probleem. Het hele leven is spiritueel en daarom zijn alle levensproblemen spiritueel van aard en hebben ze een spirituele oplossing nodig. De enige vrede die standhoudt in de hele wereld, is innerlijke vrede!

Wereldvrede is dus een persoonlijke aangelegenheid!

3.0 Innerlijke vrede

Wanneer je innerlijke vrede vindt, kom je er ook achter dat je zonder iets kan. Dit houdt simpelweg in dat je niet langer dingen van je buitenwereld nodig hebt. ‘Iets niet nodig hebben’ is namelijk een grote vrijheid. Het bevrijdt je ten eerste van angst; angst dat er iets is dat je niet zult bezitten. Angst dat er iets is dat je bezit maar dat je zult verliezen; en angst dat je zonder een bepaald ding niet gelukkig kan zijn.
Ten tweede bevrijdt ‘niet nodig hebben van iets’ je van woede. Woede is aangekondigde angst. Wanneer je nergens bang voor hoeft te zijn, is er ook niets waarover je boos hoeft te zijn. Je wordt niet boos wanneer je niet iets krijgt wat je wilt, want je verlangen is slechts een voorkeur, geen (bittere) noodzaak. Je ervaart daarom geen angst dat geassocieerd is met het feit dat je iets niet krijgt. Vandaar dus ook geen woede.

Wanneer je innerlijke vrede vindt, kan noch de aanwezigheid of afwezigheid van welk persoon, plaats, ding, voorwaarde, omstandigheid of situatie ook de schepper van je geestestoestand of de oorzaak van je ervaring als schepsel zijn. Dit houdt in dat je alle dingen van het fysieke lichaam verwerpt. Je ervaart volledig in je lichaam te zijn, stevig geaard te zijn en het genieten daarvan, doordat de kosmisch en aardse- energieën permanent door je fysiek lichaam stromen. Je voelt je dan verbonden met alles en iedereen.

4.0 Hoe kunnen we innerlijke vrede ervaren?

Hoe kunnen we innerlijke vrede ervaren als er een gruwelijke aanslag in Manchester City heeft plaatsgevonden (22 mei 2017) met 21 doden en ontelbare gewonden?

Innerlijke vrede is moeilijk te vernemen, maar probeer te beseffen dat er altijd een goddelijke perfectie in alles bestaat! Probeer zelfs midden in de grootste tragedie de glorie van dit proces te zien. Zelfs als je door een bom aan stukken wordt gereten. Dit klinkt als een onmogelijke opdracht, maar wanneer jij je in het Godsbewustzijn verplaatst, dan kun je dat. Je hoeft het niet te doen. Alles hangt ervan af hoe je het pijnlijke, unieke moment zelf wenst te ervaren.

Span je daarom altijd – iedere minuut van de dag – in om de perfectie in en van alles te zien. Heb niets nodig. Verlang alles! Kies wat zich voordoet, en wat wordt aangereikt. Beleef je gevoelens, schreeuw je hartenkreten uit. Lach als je moet lachen. Eer je waarheid. Maar wees stil wanneer alle emoties aan de beurt zijn geweest en weet dat God, de Kosmische Oneindige Intelligentie, Allah, |Al-Wat-Is| aanwezig is in alles! Ook in je verdriet, pijn, angst en eenzaamheid!

5.0 Hoe moet ik beginnen?

Wat kan ik zelf doen?

Het hedendaagse probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit de achttiende, tiende, zesde eeuw of eerste eeuw. Je kunt het zo’n beetje vergelijken met een supermoderne operatiekamer uit de eenentwintigste eeuw, maar die met instrumenten uit de eerste eeuw is ingericht. De mensheid kan daarom de dilemma’s van de eenentwintigste eeuw niet oplossen m.b.v. richtlijnen – oude opvattingen en (geloofs-) overtuigingen – uit de eerste eeuw; laat staan met richtlijnen die nog veel ouder zijn! Realiseer je dat het evolutieproces onomkeerbaar is; niet te stoppen is!

Het grootste geheim aller tijden

Besef dat het evolutieproces een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces!
Doorbreek dan die eindeloze cyclus – het zich steeds maar weer herhalen – van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zonder eenheid met de Kosmische Intelligentie en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen.
Velen van ons denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt én uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God én van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!

Doe dus alsof je van nu af aan nog van niets weet en van niemand gescheiden bent, en morgen zal jij je wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mens al millennia naar zoekt!

Tijdens een grote tragedie is er altijd de uitdaging het verstand te laten verstommen en diep in de ziel te kruipen. Wees daarom stil en oordeel niet, want je kent het hele ‘verhaal’ niet! Wees daarom een lichtend voorbeeld. Spreek enkel in waarachtigheid. Handel enkel uit liefde. Leef volgens de Liefdeswet, nu en voor altijd. Geef alles, vorder niets. Maak van ieder moment van je leven tot een uiteen-storting van liefde.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/312-transformatie-van-onze-wereld