Studie opgestart naar de psychologische impact van Covid19

Een internationaal consortium van onderzoekers is een studie gestart naar de psychologische effecten van COVID-19 en hoe compassie kan bijdragen aan het verminderen van de door de pandemie veroorzaakte mentale impact. Negentien landen worden betrokken in de studie.

Volgens Dr. Stan Steindl ondervindt vrijwel iedereen in de wereld de effecten van de pandemie, maar de gevoelde effecten verschillen (afhankelijk van individu en locatie).

Steindl (zie beneden): “De pandemie brengt angst en ongerustheid met zich mee en vergroot de eenzaamheid door de inperking van familiebezoek en het ontmoeten van vrienden. Baanverlies en financiële onzekerheid leveren ernstige stress op. Hoewel deze ervaringen universeel zijn, leidt het verschil in aanpak door variërende politieke en gezondheidsstelsels en uiteenlopende economische factoren tot verschillende ervaringen. De studie zal licht werpen op de overeenkomsten en verschillen wereldwijd en op de specifieke situatie in elk betrokken land”.

De studie bestaat uit een 30 minuten durende enquête die drie keer wordt afgenomen met een tussenperiode van 3 maanden (dus in maand 0, 3 en 6). De vragenlijst bevraagt het psychologische welzijn van de deelnemers en hoe hun ervaringen bij het doormaken van de pandemie zich hebben ontwikkeld.

Steindl: “We zijn vooral geïnteresseerd in hoe mensen in deze tijden verbonden kunnen blijven, een gevoel van zorg, steun, veiligheid en een gevoel van sociale verbondenheid kunnen (blijven) hebben tijdens en na (het hoogtepunt van) de pandemie”.

Hij vervolgt: “Uit de gegevens gaan we modellen en aanbevelingen ontwikkelen die mensen helpen om beter om te gaan met de pandemie. De studie zal ook bijdragen aan de kennis over de rol die compassie kan spelen bij het beheersen van stress en trauma”.

Dr. Stan Steindl van de School of Psychology van de University of Queensland is één van de hoofdauteurs en geeft samen met Dr. James Kirby leiding aan de studie.