Schadelijke chemicaliën in plastic kunnen postpartum depressie veroorzaken

Uit een kleine studie die is gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism van de Endocrine Society, blijkt dat hormoonverstorende chemicaliën hormonale verschuivingen tijdens de zwangerschap kunnen beïnvloeden en bijdragen aan postpartumdepressie.

Postpartumdepressie is een ernstige en veel voorkomende psychiatrische aandoening die tot 1 op de 5 vruchtbare vrouwen treft. De oorzaak van postpartumdepressie is niet goed gekend, maar hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap blijken een belangrijke factor te zijn. Het is bekend dat schadelijke chemicaliën zoals bisfenolen en ftalaten, die worden aangetroffen in kunststoffen en producten voor persoonlijke verzorging, de geslachtshormonen beïnvloeden.

“We ontdekten dat blootstelling aan ftalaat geassocieerd was met lagere progesteronspiegels tijdens de zwangerschap en een grotere kans op het ontwikkelen van postpartumdepressie”, zei auteur Melanie Jacobson, Ph.D., M.P.H. van het NYU Langone Medical Center in New York, NY “Dit onderzoek is belangrijk omdat ftalaten zo veel voorkomen in het milieu dat ze detecteerbaar zijn bij bijna alle zwangere vrouwen in de Verenigde Staten. Als deze chemicaliën de prenatale hormoonspiegels en vervolgens postpartumdepressie kunnen beïnvloeden , zou het verminderen van de blootstelling aan dit soort chemicaliën een plausibele manier kunnen zijn om postpartumdepressie te voorkomen.”

De onderzoekers maten de niveaus van bisfenolen en ftalaten in urinemonsters en geslachtshormonen in bloedmonsters van 139 zwangere vrouwen. Ze beoordeelden deze vrouwen vier maanden postpartum met behulp van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) en ontdekten dat vrouwen met hogere niveaus van ftalaten in hun urine een grotere kans hadden om postpartumdepressie te ontwikkelen. De vrouwen hadden ook lagere niveaus van progesteron, een hormoon dat een belangrijke rol speelt in de menstruatiecyclus bij het in stand houden van de vroege stadia van de zwangerschap en bij het reguleren van de stemming.

“Deze resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien dit de eerste studie is die deze chemicaliën in relatie tot postpartumdepressie onderzoekt en onze steekproefomvang klein was”, aldus Jacobson.

Vertaling: Andre Teirlinck