Relatie persistente organische verontreinigende stoffen en kleinere foetus

Recente bevindingen suggereren dat de chemicaliën, die niet langer in de Verenigde Staten worden geproduceerd maar in het milieu blijven bestaan, zelfs bij lage niveaus blijvende gezondheidseffecten kunnen hebben.

Zwangere vrouwen die werden blootgesteld aan persistente organische verontreinigende stoffen of POP’s, hadden iets kleinere foetussen dan vrouwen die niet zijn blootgesteld aan deze chemicaliën, volgens een analyse van echografieën door onderzoekers van de National Institutes of Health en andere instellingen. De onderzoekers ontdekten ook dat de vrouwen in hun studie een lager POP-gehalte hadden dan vrouwen in de Amerikaanse Health and Nutrition Survey 2003-2004, de meest recente uitgebreide studie van deze stoffen bij zwangere vrouwen in de VS. De nieuwste bevindingen suggereren dat de chemicaliën, die niet langer in de Verenigde Staten worden geproduceerd maar in het milieu blijven bestaan, zelfs bij lage niveaus blijvende gezondheidseffecten kunnen hebben.

De studie verschijnt in JAMA Pediatrics en werd uitgevoerd door Pauline Mendola, Ph.D., een onderzoeker in de Epidemiology Branch bij NIH’s Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, en collega’s.

Persistente organische verontreinigende stoffen zijn chemische stoffen die ooit werden gebruikt in de landbouw, ziektebestrijding, productie en industriële processen. Ze omvatten het pesticide DDT en dioxine, een bijproduct van de productie van herbiciden en het bleken van papier. POP’s breken langzaam af, kunnen aanhouden in water en lucht en kunnen door de voedselketen worden geleid. Hun gezondheidseffecten variëren, maar sommige verbindingen zijn in verband gebracht met reproductieve aandoeningen en een hoger risico op aangeboren afwijkingen.

Eerdere onderzoeken naar de mogelijke effecten van POP-blootstelling tijdens de zwangerschap hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Volgens de auteurs hebben de meeste van deze onderzoeken gekeken naar het geboortegewicht en de lengte van baby’s, maatregelen die kunnen wijzen op een verminderde foetale groei, maar ook kunnen wijzen op genetische factoren die leiden tot een kleinere geboortegrootte en -gewicht. Bovendien hebben eerdere studies POP’s als individuele chemicaliën onderzocht, maar mensen worden doorgaans blootgesteld aan een mix van deze verbindingen.

“De verschillen die we hebben gevonden in foetale groeimaatregelen zijn mogelijk meer gevoelige indicatoren, vergeleken met de geboortegrootte, van de mogelijke effecten van deze verbindingen,” zei Dr. Mendola. “Zelfs bij lage niveaus zijn er aanwijzingen voor een mogelijk effect op de groei van de foetus.”

In de huidige studie, onderzoekers geanalyseerd records, opgeslagen bloedmonsters en een reeks echografieën genomen van week 16-40 van 2.284 zwangere vrouwen die deelnamen aan de NICHD Fetal Growth Study van 2009 tot 2013. De bloedmonsters werden getest op de aanwezigheid van 76 POP’s kort nadat de vrouwen met de studie begonnen. De POP-waarden in het bloed van elke vrouw werden weergegeven als percentielen, met de hoogste niveaus ingesteld op 100 en de laagste op 1. De onderzoekers vergeleken vervolgens groeimetingen van hoofdomtrek, buikomtrek en femur (dijbeen) lengte van de foetussen van vrouwen in het 75e percentiel naar die van vrouwen in het 25e percentiel.

Ze ontdekten dat, in vergelijking met foetussen in het 25e percentiel van blootstelling aan organochloorpesticiden, de foetussen van vrouwen met blootstelling in het 75e percentiel de meest voorkomende groeivermindering hadden, met een hoofdomtrek verminderd met gemiddeld 4,7 mm, een buikomtrek verminderd met 3,5 mm en femurlengte verminderd met 0,6 mm. Hoge niveaus van dioxineachtige polychloorbifenylen werden geassocieerd met een gemiddelde vermindering van de hoofdomtrek van 6,4 mm en een vermindering van de buikomtrek van 2,4 mm. Hoge niveaus van polybroomdifenylethers – vlamvertragende chemicaliën die worden gebruikt in meubels, elektronica en andere consumentenproducten – werden geassocieerd met een gemiddelde reductie van de buikomtrek van 2,4 mm en een gemiddelde dijbeenlengte-reductie van 0,5 mm.