Universiteit van Iowa ontdekt relatie cardiovasculaire sterfte en pesticiden

Een nieuwe studie van de Universiteit van Iowa suggereert dat mensen met hogere niveaus van een chemische stof in hun lichaam die aangeeft blootstelling aan vaak gebruikte insecticiden sterven aan cardiovasculaire aandoeningen in een aanzienlijk hoger tempo.

Bevindingen uit de studie, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine, suggereren dat mensen met een hoge blootstelling aan pyrethroïde insecticiden drie keer meer kans hebben om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen met lage of geen blootstelling.

Wei Bao, universitair docent epidemiologie aan de Universiteit van Iowa College of Public Health en de overeenkomstige auteur van de studie, zegt dat de bevindingen afkomstig zijn van een analyse van een nationaal representatieve steekproef van Amerikaanse volwassenen, niet alleen degenen die in de landbouw werken. Dat betekent dat de bevindingen relevant zijn voor de volksgezondheid voor de algemene bevolking.

Hij waarschuwt ook dat als een observationele studie, het onderzoek niet bepaalt of de mensen in de steekproef stierven als een direct gevolg van hun blootstelling aan pyrethroïden. Hij zegt dat de resultaten wijzen op een hoge waarschijnlijkheid van een verband, maar dat er meer onderzoek nodig is om de bevindingen te repliceren en de biologische mechanismen te bepalen.

Link