Relatie emotioneel trauma en verhoogd MS-risico bij vrouwen

Verband het sterkst bij seksueel misbruik en voor ervaring van verschillende categorieën van misbruik

Uit onderzoek dat online is gepubliceerd in de Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, blijkt dat trauma bij meisjes in verband kan gebracht worden met een verhoogd risico op multiple sclerose (MS) op latere leeftijd. De waargenomen associaties waren het sterkst voor seksueel misbruik en voor ervaring met verschillende categorieën van misbruik, zo blijkt uit de bevindingen.

Het bewijs suggereert dat kindertrauma het immuunsysteem kan veranderen en het risico op auto-immuunziekten kan verhogen. Misbruik, verwaarlozing en een chaotisch gezinsleven worden ook in verband gebracht met een verhoogd risico op een slechte mentale en fysieke gezondheid op volwassen leeftijd. Maar het is niet bekend of deze ervaringen ook de gevoeligheid voor MS kunnen vergroten.

Om daar achter te komen, putten de onderzoekers uit deelnemers aan de landelijke representatieve Noorse moeder-, vader- en kind cohortstudie.

Bijna 78.000 zwangere vrouwen deden tussen 1999 en 2008 mee aan het onderzoek en hun gezondheid werd tot eind 2018 gevolgd.

Informatie over kindermishandeling vóór de leeftijd van 18 jaar werd verzameld door middel van antwoorden op een vragenlijst, terwijl de bevestiging van MS-diagnoses werd verkregen uit gekoppelde nationale gezondheidsgegevens en ziekenhuisdossiers.

In totaal zeiden 14 477 vrouwen dat ze kindermishandeling hadden meegemaakt, terwijl 63.520 zeiden dat ze dat niet hadden ervaren. De vrouwen met een voorgeschiedenis van misbruik hadden meer kans om huidige of voormalige rokers te zijn – een bekende risicofactor voor MS – om overgewicht te hebben en depressieve symptomen te vertonen.

Bij ongeveer 300 vrouwen werd tijdens de controleperiode de diagnose MS gesteld, van wie bijna 1 op de 4 (71;24%) zei dat ze als kind was misbruikt, vergeleken met ongeveer 1 op de 5 (14.406;19%) van degenen die geen MS hadden ontwikkeld (77.697).

Na rekening te hebben gehouden met mogelijk invloedrijke factoren, waaronder roken, zwaarlijvigheid, opleidingsniveau en gezinsinkomen, hadden vrouwen die als kind waren misbruikt, meer kans om de diagnose MS te krijgen.

De waargenomen associatie was het sterkst voor seksueel misbruik (65% verhoogd risico), gevolgd door emotionele mishandeling (40% verhoogd risico) en fysieke mishandeling (31% verhoogd risico).

Het risico was verder verhoogd voor blootstelling aan twee categorieën van misbruik (66% verhoogd risico), oplopend tot 93% voor blootstelling aan alle drie de categorieën, wat wijst op een ‘dosis-respons’-associatie, suggereren de onderzoekers.

Vergelijkbare resultaten werden verkregen nadat de onderzoekers vrouwen hadden uitgesloten die zich mogelijk in de vroege (prodromale) fase van MS bevonden toen de duidelijke symptomen nog moesten optreden.

En de associatie bleef ook bestaan ​​toen vrouwen werden geïncludeerd die bij aanvang van het onderzoek al de diagnose MS hadden gekregen.

Dit is een observationele studie en kan als zodanig geen oorzaak vaststellen. En andere omgevingsfactoren, zoals dieet, voeding, fysieke activiteitsniveaus en roken door ouders, die niet werden verantwoord, kunnen allemaal onafhankelijk belangrijk zijn, erkennen de onderzoekers.

Ze misten ook enkele potentieel belangrijke informatie over hoe lang het misbruik duurde, de leeftijd waarop het begon, of op welke niveaus van emotionele steun de misbruikten konden putten.

Maar er zijn mogelijk plausibele biologische verklaringen voor de gevonden verbanden, zeggen de onderzoekers. Kindermishandeling kan de hersen- en glandulaire signalering verstoren – de hypothalamus-hypofyse-bijnieras – wat een pro-inflammatoire toestand veroorzaakt, zeggen ze.

“Een beter begrip van de risicofactoren en timing van risicoblootstelling kan deuren openen voor preventie en meer inzicht geven in ziektemechanismen”, concluderen ze.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck