Relatie darmflora en bloeddruk

Volgens een nieuw onderzoek, vandaag gepubliceerd in Hypertension, een uitgave van the American Heart Associarion, hebben onderzoekers een afzonderlijke verzameling darmbacterien geidentificeerd die pulmonale arteriele hypertensie (PAH) zou kunnen voorspellen en hieraan bijdragen.

PAH is een chronische en progressieve ziekte waarbij de slagaders die de longen van bloed voorzien worden vernauwd, met kortademigheid, hartritmestoornis, vermoeidheid en andere symptomen als gevolg. Bij PAH zorgt de aanhoudende hoge bloeddruk in de longslagaders ervoor dat de rechterkant van het hart te hard moet werken om het bloed adequaat te pompen, met als gevolg rechtszijdig hartfalen. Dit komt veel minder voor dan systemische bloeddruk, waarbij de kracht waarmee het bloed door de vaten van het hele lichaam stroomt van belang is.

Iedereen heeft een collectie bacterien in zijn darmen – de zgn. microbiota – die helpen met het verteringsproces. De onderzoekers ontdekten dat het hebben van een specifiek microbiota-profiel de aanwezigheid van PAH met een nauwkeurigheid van 83% kan voorspellen.

“Voor het eerst hebben we kunnen laten zien dat specifieke darmbacterien aanwezig zijn bij mensen met PAH. Terwijl huidige PAH behadelingen focus op de longen, kan observatie van de long/darm-as mogelijkheden bieden voor nieuwe therapien met de focus op het spijsverteringsstelsel,” zegt Mohan Raizada, PhD, hoofdauteur van het onderzoek en eminent hoogleraar op het gebied van fysiologie en functionele genomica aan de University of Florida College of Medicine, in Gainesville, Florida.

Voor het onderzoek werden feces monsters verzameld van 18 PAH patienten en 12 mensen zonder een cardiopulmonale voorgeschiedenis. De microbiota DNA werd geisoleerd en geordend. De test toonde een unieke bacteriengroep bij de PAH patienten dat geassocieerd werd met PAH.

Dit is de eerste link tussen een specifieke verzameling bacterien en PAH. Maar, dit is niet de eerste keer dat darmbacterien in verband gebracht werden met medische aandoeningen. Een verscheidenheid aan verschillende darmmicrobiota profielen werden gerelateerd aan een verscheidenheid aan cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hoge bloeddruk.

“Het verbaasde ons enorm dat we zo’n groot verband zagen bij een kleine groep proefpersonen,” zegt Raizada. “Meestal heb je honderden patienten nodig om zo’n duidelijk resultaat te krijgen.”

Darmmicrobiota veranderen constant, afhankelijk van wat we eten, ons milieu en vooral onze genetische samenstelling. De bacterien die geassocieerd worden met PAH, zegt Raizada, zijn echter uniek en lijken onveranderlijk: “We geloven dat deze specifieke bacterien constant zijn.”

De onderzoekers zeggen dat als de resultaten gevalideerd worden in grotere studies, het unieke bacterieprofiel zou kunnen helpen bij een vroege diagnose van PAH, en zo mogelijk de invasieve hartkatheterisatie kan vervangen die momenteel gebruikt wordt om deze ziekte vast te stellen. Ook kunnen nieuwe behandelingen ontwikkeld worden gefocust op het veranderen van de darmmicrobioom van PAH patienten, en nieuwe hoop gevestigd wordt op het stoppen van de ziekteprogressie.

Een andere belangrijke vraag die onderzocht moet worden is hoe de darmbacterien de longen van PAH patienten kunnen beinvloeden. “We weten niet of en hoe darmbacterien en virussen hun weg naar de longen vinden,” zegt Raizada. “Sommige onderzoeken wezen op een toegenomen incidentie van intestinale lekkage bij patienten met pulmonale hypertensie, waardoor sommige darmbacterien in de bloedbaan terecht kunnen komen en naar de longen circuleren waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken die tot vasculaire veranderingen kunnen leiden.”

“Het blijft de vraag of de specifieke, met PAH in verband gebrachte microbiota de oorzaak of het resultaat is van deze ziekte, daarom is er meer onderzoek nodig,” concludeert Raizada.

Vertaling: Ellen Lam