Overmatig dutten overdag verhoogt risico op hartritmestoornissen

Volgens onderzoek gepresenteerd op ESC Preventive Cardiology 2023, een wetenschappelijk congres van de European Society of Cardiology (ESC) leidt een dutje overdag van 30 minuten of langer tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van boezemfibrilleren.

“Onze studie geeft aan dat dutjes gedurende de dag moeten worden beperkt tot minder dan 30 minuten”, zei Dr. Jesus Diaz-Gutierrez van het Universitair Ziekenhuis Juan Ramon Jimenez, Huelva, Spanje. “Mensen met een verstoorde nachtrust moeten vermijden te vertrouwen op dutjes om het tekort in te halen.”

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en treft wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen. Mensen met deze aritmie hebben een vijf keer groter risico op een beroerte dan hun leeftijdsgenoten. Dr. Diaz-Gutierrez zei: “Eerdere studies hebben gesuggereerd dat slaappatronen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van boezemfibrilleren, maar voor zover we weten was dit de eerste studie om de relatie tussen dutjes overdag en het risico op aritmie te analyseren.”

De studie gebruikte gegevens van het University of Navarra Follow-up (SUN) Project, een prospectief cohort van Spaanse universitair afgestudeerden. Een totaal van 20.348 deelnemers die vrij waren van boezemfibrilleren bij baseline vulden om de twee jaar een vragenlijst in. Er werd informatie verkregen over sociodemografie (leeftijd, geslacht, werktijden), medische aandoeningen (hoog cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes, slaapapneu, hart- en vaatziekten waaronder boezemfibrilleren), levensstijl (dutten, roken, lichaamsbeweging, koffieconsumptie, drankmisbruik, naleving van een mediterraan dieet, tv-kijken), lengte en gewicht.

Deelnemers werden verdeeld in drie groepen op basis van hun gemiddelde dagelijkse slaapduur bij baseline: geen, minder dan 30 minuten en 30 minuten of meer. Korte dutjes overdag werden gedefinieerd als degenen die minder dan 30 minuten snoozen.

Nieuwe diagnoses van boezemfibrilleren werden aanvankelijk zelf gerapporteerd en vervolgens bevestigd door een commissie van deskundigen van cardiologen, die een vooraf gedefinieerd protocol gebruikten, waaronder het beoordelen van medische dossiers. Het risico op boezemfibrilleren volgens de duur van de dutjes overdag werd geanalyseerd na correctie voor de informatie die in de vragenlijst was verzameld.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij baseline was 38 jaar en 61% was vrouw. Tijdens een mediane follow-up van 13,8 jaar ontwikkelden 131 deelnemers boezemfibrilleren. Vergeleken met korte dutjes overdag, hadden degenen die 30 minuten of meer per dag sliepen een bijna verdubbeld risico op het ontwikkelen van boezemfibrilleren (hazard ratio [HR] 1,90; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,26-2,86). Ondertussen was het risico, vergeleken met korte dutjes, niet verhoogd bij degenen die dutjes vermeden (HR 1,26; 95% CI 0,82-1,93).

De onderzoekers voerden een tweede analyse uit om de duur van het dutje te identificeren die gepaard gaat met het laagste risico op atriumfibrilleren. Deze analyse omvatte degenen die regelmatig dutten en uitgesloten deelnemers die niet dutten. Deelnemers werden verdeeld in drie categorieën op basis van hun gemiddelde dagelijkse slaapduur bij aanvang: minder dan 15 minuten, 15 tot 30 minuten en meer dan 30 minuten. Vergeleken met degenen die meer dan 30 minuten per dag dutten, hadden degenen die minder dan 15 minuten dutten een 42% lager risico op het ontwikkelen van boezemfibrilleren (HR 0,58; 95% BI 0,35-0,95), terwijl degenen die 15 tot 30 minuten dutten minuten hadden een 56% verlaagd risico (HR 0,44; 95% BI 0,27–0,72).

Dr. Diaz-Gutierrez zei: “De resultaten suggereren dat de optimale duur van een dutje 15 tot 30 minuten is. Er zijn grotere studies nodig om te bepalen of een kort dutje beter is dan helemaal geen dutje doen. Er zijn tal van mogelijke verklaringen voor de associaties tussen dutjes en gezondheid. Lange dutjes overdag kunnen bijvoorbeeld de interne klok van het lichaam (circadiaans ritme) verstoren, wat leidt tot een kortere nachtrust, meer nachtelijk ontwaken en verminderde lichamelijke activiteit. Daarentegen kan een kort dutje overdag het circadiane ritme verbeteren, de bloeddruk verlagen en stress verminderen.”

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck