Onderzoek naar gebrek aan transparantie tabakslobbyisten en EU commissie

De Ombudsman heeft de Commissie gevraagd te reageren op de bevindingen van het voorlopige onderzoek over een gebrek aan transparantie in haar interacties met tabakslobbyisten. Haar voorlopige mening is dat er sprake is van wanbeheer.

Na een gedetailleerd onderzoek van documenten over vergaderingen van de Commissie met vertegenwoordigers van de tabaksindustrie in 2020 en 2021, stelde de Ombudsman verschillende transparantieproblemen vast.

Uit het onderzoek blijkt dat talrijke afdelingen van de Commissie in deze periode vergaderingen hadden met tabaksvertegenwoordigers, maar de gezondheidsafdeling (DG SANTE) was de enige die proactief verslagen publiceert van al dergelijke vergaderingen met haar ambtenaren, ongeacht hun anciënniteit.

Andere afdelingen – waaronder Belastingen en Accijnzen, Handel, Interne Markt en Klimaatactie – publiceren proactief alleen vergaderingen met hoge ambtenaren of commissarissen. Degenen die op lagere niveaus plaatsvonden, werden niet proactief openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat de aanpak van tabakslobby niet is veranderd sinds het laatste onderzoek van de Ombudsman in 2016.

In 2004 ondertekende de EU het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC). Ondertekenaars zijn verplicht om hun interacties met de tabaksindustrie te beperken en die interacties transparant te maken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Commissie geen notulen heeft bijgehouden van alle vergaderingen die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. De Ombudsman vraagt zich daarom af hoe de Commissie het publiek kan verzekeren dat haar interacties met tabakslobbyisten het volksgezondheidsbeleid niet ondermijnen – zoals vereist door de FCTC – als er geen notulen zijn, geef dan aan wat er daadwerkelijk tijdens die vergaderingen heeft plaatsgevonden.

De Ombudsman vraagt de Commissie uit te leggen hoe zij de noodzaak van ontmoetingen met tabakslobbyisten beoordeelt, aangezien uit het onderzoek is gebleken dat dergelijke beoordelingen niet systematisch worden gemaakt. In de richtlijnen van de FCTC staat dat interacties met de tabaksindustrie alleen mogen plaatsvinden wanneer dit strikt noodzakelijk is vanuit regelgevingsoogpunt.

Het voorlopige standpunt van de Ombudsman is dat het nalaten van de Commissie als geheel om proactief details te publiceren over haar ontmoetingen met tabakslobbyisten, wanbeheer is, evenals het feit dat zij geen notulen bijhoudt van al dergelijke bijeenkomsten.

Ze heeft de Commissie gevraagd uiterlijk medio juli 2023 op haar voorlopige bevindingen te reageren.

Dit onderzoek is een vervolg op een onderzoek in 2016, waarbij wanbeheer werd vastgesteld in het licht van de weigering van de Commissie om het proactieve transparantiebeleid van DG SANTE toe te passen op al zijn afdelingen.