Onderzoekers identificeren vroege tekenen van bipolaire stoornis

Andere diagnoses van psychische aandoeningen, het gebruik van psychotrope medicijnen die zijn voorgeschreven om deze ziekten te behandelen, en specifieke gebruikspatronen in de gezondheidszorg zijn sterke indicatoren voor een bipolaire stoornis, tonen onderzoekers van de Universiteit van Manchester en Keele University aan.

De bevindingen – gepubliceerd in het British Journal of General Practice – moeten artsen in staat stellen sneller doorverwijzing, beoordeling en behandeling uit te voeren van deze slopende en risicovolle aandoening die vroeger bekend stond als manische depressie.

De vroege waarschuwingssignalen, die al een aantal jaren vóór de diagnose kunnen worden vastgesteld, omvatten depressieve episoden, slaapstoornissen, middelenmisbruik, het gebruik van drie of meer verschillende soorten psychotrope medicijnen per jaar, escalerende episoden van zelfbeschadiging, frequente eerstelijns consulten en gemiste geplande huisarts afspraken.

De bevindingen zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de vertraging tussen de vroege manifestaties van een bipolaire stoornis en de diagnose en effectieve behandeling ervan, die momenteel gemiddeld op ongeveer zes jaar wordt geschat.

Het onderzoeksteam werd gefinancierd door het National Institute for Health and Care Research (NIHR), een belangrijke financier van mondiaal gezondheidsonderzoek en -opleiding, en was gevestigd in de NIHR Greater Manchester Patient Safety Research Collaborations. De onderzoekers analyseerden routinematig verzamelde elektronische gegevens over de eerstelijns gezondheidszorg tussen januari 2010 en juli 2017.

Ze identificeerden in Engeland 2.366 mensen met en 47.138 mensen zonder de diagnose bipolaire stoornis.

Het werk ondersteunt de opdracht van het recente rapport van de Bipolar Commission ‘Bipolar Minds Matter’, waarin wordt opgeroepen tot grote hervormingen om een speciaal gezondheidszorg traject te ontwikkelen voor specialistische behandelingen en levenslange ondersteuning voor mensen met een bipolaire stoornis.

Tot 3% van de Britse bevolking ervaart op enig moment in hun leven een bipolaire stoornis.

Veel getroffen mensen bij wie de diagnose niet is gesteld, ervaren een reeks nadelige gezondheids- en sociale gevolgen, waaronder een slechte sociale aanpassing, meerdere ziekenhuisopnames, een slechte lichamelijke gezondheid, interpersoonlijk geweld en een verhoogd risico op zelfbeschadiging en zelfmoord.

Dr. Catharine Morgan, een Research Fellow aan de Universiteit van Manchester, zei: “Bipolaire stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die worden gekenmerkt door instabiliteit in de stemming. Ze kunnen ernstige gevolgen hebben voor het leven van patiënten en hun families.

“Vroegtijdige behandeling kan echter van cruciaal belang zijn om jaren van ontberingen en verhoogde risico’s voor patiënten te voorkomen; Onze studie levert cruciale informatie op die huisartsen zou kunnen helpen om de diagnose bipolair veel eerder te overwegen, zodat een tijdige, effectieve behandeling en doorverwijzing voor specialistische beoordeling mogelijk is.”

Anya Francis, een onderzoeker van de Universiteit van Manchester die het Live Experience Advisory Panel (LEAP) voor het onderzoek heeft gefaciliteerd en ervaring heeft met een bipolaire stoornis, zei: “Dit werk is geïnspireerd door het delen van mijn persoonlijke ervaring met gemiste kansen om de vroege waarschuwingssignalen van een bipolaire stoornis op te merken. en tijdig een diagnose krijgen.

“De vroege waarschuwingssignalen waren onder meer slaapstoornissen, angst, prikkelbaarheid en hoge energieniveaus. Mijn persoonlijke hoop is dat de bevindingen uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt in de eerstelijnszorg om artsen aan te moedigen ‘bipolair te denken’ en resultaten voor anderen te bereiken.”

Carolyn Chew-Graham, hoogleraar huisartsonderzoek aan de Keele University en tevens lid van de Bipolar UK Advisory Group, zei: “Betere verwijzings trajecten van primaire naar specialistische zorg zijn hard nodig voor zowel patiënten als huisartsen, wanneer een diagnose van bipolaire stoornis wordt vermoed. , als de patiënt tijdig de hulp krijgt die hij nodig heeft. ‘Denk bipolair’ is een krachtige boodschap voor huisartsen. De bevindingen uit ons onderzoek ondersteunen de recente oproep uit het Bipolar Commission Report voor toegewijde zorg voor mensen met een bipolaire stoornis https://www.bipolaruk.org/bipolarcommission.

“Er zijn aanwijzingen dat een vertraging bij de diagnose van bipolaire stoornis tot negen jaar kan duren, waarbij een derde van de mensen bij wie uiteindelijk de diagnose bipolaire stoornis wordt gesteld, zal hebben geprobeerd zelfmoord te plegen vanwege het leed dat zij voelen en de vertraging bij het verkrijgen van passende zorg.”

Vertaling persbericht : Andre Teirlinck