Nieuwe wet voor meer oplaad- en tankstations in heel Europa

De komende jaren zullen er in heel Europa meer oplaad- en tankstations voor alternatieve brandstoffen worden ingezet, waardoor de transportsector zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk kan verkleinen na de goedkeuring van vandaag van de verordening inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR).

De tekst van de verordening voorziet in specifieke inzetdoelstellingen die in 2025 of 2030 moeten worden gehaald, met name:

  • vanaf 2025 moeten langs de belangrijkste transportcorridors van de EU om de 60 km snellaadstations van minimaal 150 kW voor auto’s en bestelwagens worden geplaatst, het zogenaamde ‘trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)’
  • oplaadstations voor zware bedrijfsvoertuigen met een minimumvermogen van 350 kW moeten vanaf 2025 elke 60 km worden geplaatst langs het TEN-T-kernnetwerk en elke 100 km op het grotere TEN-T uitgebreide netwerk, met volledige netwerkdekking tegen 2030
  • waterstoftankstations voor zowel auto’s als vrachtwagens moeten vanaf 2030 worden uitgerold in alle stedelijke knooppunten en om de 200 km langs het TEN-T-kernnetwerk
  • zeehavens die een minimum aantal grote passagiersschepen of containerschepen verwelkomen, moeten deze schepen tegen 2030 voorzien van walstroom
  • luchthavens moeten tegen 2025 bij alle gates elektriciteit leveren aan stilstaande vliegtuigen en tegen 2030 bij alle afgelegen opstelplaatsen
  • gebruikers van elektrische of waterstofvoertuigen moeten gemakkelijk kunnen betalen bij oplaad- of tankpunten met betaalkaarten of contactloze apparaten en zonder abonnement en in volledige prijstransparantie
  • exploitanten van oplaad- of tankpunten moeten consumenten langs elektronische weg volledige informatie verstrekken over de beschikbaarheid, wachttijd of prijs op verschillende stations

Volgende stappen
Na de formele aanneming door de Raad van vandaag zal de nieuwe verordening na de zomer worden gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EU en de twintigste dag na deze publicatie in werking treden. De nieuwe regels gelden vanaf zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de verordening.

Achtergrond informatie
De Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) maakt deel uit van het Fit for 55-pakket. Het pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, heeft tot doel de EU in staat te stellen haar netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Op 2 juni 2022 bereikte de Vervoersraad een algemene oriëntatie over het voorstel en na onderhandelingen met het Europees Parlement bereikten de twee medewetgevers op 28 maart 2023 een voorlopig akkoord over de verordening.