EU-landen beloven dakloosheid voor 2030 te beëindigen

De EU-landen hebben vandaag tijdens een conferentie over dakloosheid in Lissabon een verklaring ondertekend waarin ze beloven dakloosheid voor 2030 te beëindigen. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak sprak tijdens de conferentie namens het Europees Parlement en is erg tevreden: “Hiermee wordt geluisterd naar de eis van het Europees Parlement om samen te werken rond het bestrijden …

Lees verder

Foodwatch eist einde aan sponsoring EU door bedrijfsleven

Belangenverstrengeling hoort niet thuis bij EU-voorzitterschap Verschillende foodwatch-kantoren hebben samen met andere maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld. De voedselwaakhond wil dat regeringen van Europese lidstaten een einde maken aan bedrijfssponsoring van de voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie. Drie Europese maatschappelijke organisaties (foodwatch, Corporate Europe Observatory en Climáximo) hebben felle kritiek geuit op …

Lees verder

Europees Parlement klaagt Europese Commissie aan om toestaan Chroom-6

Het Europees Parlement start, mede op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, een rechtszaak tegen de Europese Commissie voor het onwettig toestaan van Chroomtrioxide, ook wel bekend als Chroom-6. Chroom-6 staat op een lijst van zeer giftige stoffen en is schadelijk voor gezondheid en milieu.  Het geschil tussen het Europarlement en de Europese Commissie loopt al …

Lees verder

Europese Commissie schuift aanpak big pharma op de lange baan

De Europese Commissie presenteerde zojuist haar Farmaceutische Strategie voor Europa. Hoewel de Europese Commissie in de plannen erkent dat het huidige systeem van patenten en gebrek aan transparantie leidt tot excessieve prijzen van geneesmiddelen, wil zij pas in 2022 met nieuwe wetgeving komen. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: “Nog 2 jaar wachten is te lang. We …

Lees verder

Europees Parlement stemt over strikter EU-beleid voor chemicaliën

Vandaag stemt het Europees Parlement over plannen die de komende jaren richting geven aan het EU-beleid op chemische stoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is erg te spreken over de voorstellen die het Europarlement op tafel legt: “De Green Deal spreekt over het doel van een non-toxic environment, maar dat is op dit moment nog ver weg. …

Lees verder

EU parlement wil meer actie tegen gevaarlijke chemicaliën

Verdere bescherming voor kinderen, zwangere vrouwen en ouderen is nodig De komende nieuwe EU-chemicaliënstrategie voor duurzaamheid moet onze gezondheid en het milieu beter beschermen, zegt het Comité voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Het Comité voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid heeft op maandag een resolutie aangenomen met 65 stemmen voor, 1 tegen en 14 onthoudingen, waarin …

Lees verder

Europese commissie heeft geen onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G gedaan

Er is dringend behoefte aan economisch herstel en leiderschap bij de implementatie van digitale technologieën; en voor langdurige economische groei in Europa. Er moet echter rekening worden gehouden met mogelijke negatieve effecten. Rekening houdend met de economische aspecten van 5G, liggen er veel uitdagingen op de weg naar het bereiken van een ‘gigabit-samenleving’, zoals bijvoorbeeld …

Lees verder

Europarlementariërs bespreken EU-respons – Covid-19

De leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) bespreken donderdag met Commissaris Breton de EU-maatregelen tegen Covid-19 en de samenwerking tussen de lidstaten Vooruitblikkend naar de vergadering zei IMCO-voorzitter Petra De Sutter (Groenen/Vrije Europese Alliantie, BE): “Als reactie op de coronacrisis hebben veel lidstaten restricties gesteld aan het vrije verkeer van goederen, zowel fysiek aan …

Lees verder

Europese Ombudsman wil EU-sponsoring Coca-Cola & Co aan banden leggen

Succes foodwatch: EU-voorzitterschap moet neutraal zijn De Europese Ombudsman steunt de kritiek van foodwatch op industriesponsoring van de Raad van de Europese Unie: het voorzitterschap moet ‘neutraal en onpartijdig’ zijn. Commerciële sponsoring brengt ‘reputatierisico’s voor de EU’ met zich mee. Klik hier voor het antwoord van de Ombudsman aan foodwatch. De Ombudsman van de Europese Unie, …

Lees verder

De andere kant van de zuivelindustrie – kalveren als ongewenst bijprodukt

22,9 miljoen koeien staan in EU-melkveehouderijen. Wil een koe melk geven, dan moet hij elk jaar een kalf krijgen. Daarom worden elk jaar miljoenen kalveren geboren, zodat de industriële melkproductie winstgevend is. Deze kalveren zijn een ongewenst bijproduct van de zuivelindustrie. Ze worden waardeloos geacht. Na de geboorte worden ze onmiddellijk gescheiden van hun moeder, …

Lees verder