Huisdieren kunnen bescherming bieden tegen zelfmoord door ouderen

Het is een treurig feit. In Australië is er is geen leeftijdsgroep met een hoger zelfmoordcijfer dan ouderen – mensen van boven de 60. Een recente studie onder ouderen door de Universiteit van Zuid-Australië (UniSa) kwam een onvoorziene redder op het spoor: huisdieren.

Volgens hoofauteur dr. Young, docent gezondheidswetenschappen aan de UniSA kan alleen al de aanwezigheid van een hond, kat of zelfs een vogel genoeg zijn om een oudere van zelfdoding af te houden. In hun publicatie rapporteren de onderzoekers op basis van interviews met ouderen tussen de 60 en 83 jaar over de impact van huisdieren op hun gezondheid.

Twaalf van de 36 deelnemers – één op de drie – die aangaven dat ze zelfmoordneigingen hadden (“actively suicidal”) of zwaar getraumatiseerd (“significantly traumatised”) waren, spraken over hoe hun huisdier hen een reden gaf om te leven. Het gevoel dat hun huisdier hen kende (“feeling known by”) bleek cruiciaal. Verantwoordelijkheid nemen voor een dier – voeren, verzorgen en interacteren (exercizing) – gaf zin (purpose) aan hun leven. De permanente fysieke aanwezigheid hielp hen om het gevoel van eenzaamheid en uitzichtloosheid te verminderen.

Een vrouwelijke deelnemer: “Huisdieren zijn gewoon geweldig gezelschap. Omdat ze er zijn in je moeilijke momenten, ze van je houden en je kennen en waarderen; dat is een sterk iets dat je een beschermd gevoel geeft”.

Dr. Young: “Vooral mannen zeiden dat hun huisdier een sleutelrol speelt in hun geestelijke gezondheid. Dat patroon is belangrijk gezien het hogere zelfmoordcijfer onder mannen dat in westerse landen stijgt met hun leeftijd”.

Ouderen hebben meer kans dat ze een complexe gezondheidsbehoefte hebben. Ook neemt de kans toe op sociaal isolement, eenzaamheid en de angst hun familie te overbelasten. Alleen al om die redenen zouden huisdieren een beschermende rol kunnen spelen, volgens de onderzoekers.

“Huisdieren bieden een tegenwicht aan het gevoel van nutteloosheid”, zegt Dr. Young. “Dieren moeten worden verzorgd. Dat geeft zin aan het leven. Bovendien bevorderen huisdieren ook het sociale contact met anderen”.

Huisdieren en ouderenzorg gaan in de praktijk slecht samen. Dit moet in het licht van onze bevindingen verder worden onderzocht, zeggen de onderzoekers. “Zorgverleners moeten oog hebben voor de nood van ouderen die het opgeven van hun huisdier – doordat ze verhuizen naar een bejaardenhuis, hun partner verliezen of hun huis moeten opgeven – met zich meebrengt. Voor sommige mensen kan het verlies van een huisdier het verlies betekenen van een aanzienlijke ondersteuning van hun geestelijke gezondheid, een steun die hen wellicht zelfs afhoudt van het beëindigen van hun leven”.

Dr. Young benadrukt dat het geen wet van Meden en Perzen is. “Een hond kunnen aanhalen werkt niet voor iedereen. En een huisdier geven aan iemand met de hoop op zingeving is riskant voor mens en dier”.

Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/std47ol)