Hoe langer een lockdown duurt des te meer het drankmisbruik toeneemt

Schadelijk drinken onder volwassenen neemt toe naarmate ze langer thuis in lockdown doorbrengen, volgens een studie gepubliceerd in het peer-reviewed American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Het onderzoek, gebaseerd op een enquête onder bijna 2.000 18-plussers in de VS, is het eerste dat de nationale relatie tussen gevaarlijk alcoholgebruik en levensstress als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende ‘lockdowns’ benadrukt.

De bevindingen tonen aan dat de kans op zware alcoholconsumptie onder binge-drinkers – degenen die binnen twee uur vijf of meer drankjes dronken voor mannen en vier en meer voor vrouwen – met 19% stegen voor elke week van lockdown. De kans op een verhoogde alcoholinname voor binge drinkers was meer dan het dubbele van die van mensen die niet overmatig dronken (60% versus 28%), vooral degenen met een depressie of een voorgeschiedenis van de ziekte.

Uitgevoerd door experts van de University of Texas Health Science Center School of Public Health, in Dallas, benadrukt de studie ook dat:

Tijdens de pandemie dronken binge-drinkers gemiddeld vier drankjes per gelegenheid, vergeleken met twee drankjes onder niet-binge-drinkers.

Deelnemers die tijdens de pandemie op schadelijke niveaus dronken, consumeerden bij één gelegenheid maximaal zeven drankjes. Dit wordt vergeleken met een maximum van twee per sessie tijdens de pandemie voor degenen die dat niet deden. Leven met kinderen in lockdown verkleinde minimaal de kans (met 26%) om voor mensen in het algemeen naar de fles te gaan. De onderzoekers pleiten nu voor nieuwe interventie- en preventiestrategieën voor mensen in isolatie die het risico lopen gevaarlijk te drinken. Anders zeggen ze dat er langdurige gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn.

“Meer tijd thuis doorbrengen is een stressfactor in het leven die invloed heeft op het drinken en de Covid-19-pandemie heeft deze stress mogelijk verergerd”, zegt Sitara Weerakoon, een promovendus van de Universiteit van Texas.

Links

http://dx.doi.org/10.1080/00952990.2020.1832508

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00952990.2020.1832508