Het grote groene experiment op de Noordzee

Ik noemde pas nog het feit dat veel zogenaamde milieuoplossingen weer allerlei nieuwe problemen kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld de extra vervuilende mijnbouw voor e-cars, recycleproblemen bij zonnepanelen en windmolens en dat we worden gebombardeerd met de voordelen maar net zoals tijdens covid niet horen wat de andere kant van het verhaal is.

https://hbr.org/2021/06/the-dark-side-of-solar-power

https://cen.acs.org/environment/recycling/Solar-panels-face-recycling-challenge-photovoltaic-waste/100/i18

https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/24/us-electric-vehicles-lithium-consequences-research

Gisteravond was er verrassend genoeg een kritische uitzending over windmolens op zee en de gevolgen voor het bodemleven. Doordat de lagen in de zee worden veranderd door stromingen langs die windmolens bestaat het risico’s dat er minder voedsel is voor de dieren in zee met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de visstand.

Terwijl men nog onderzoek doet wil men toch de zaken forceren zonder duidelijk te weten wat de risico’s zijn. Als de risico’s op lange termijn onbekend zijn is de kans dat het verkeerd kan uitpakken erg groot. Net zoals tijdens covid wordt er opnieuw angstvoetbal gespeeld en zaken te snel doorgedrukt zonder een debat over de risico’s.

Vroeger zeiden ze al, haastige spoed is zelden goed. We hebben dat ook gezien bij Pfas, BPA, zoetstoffen, hormoonverstoorders, emulgatoren, glyfosaat, Dicamba etc. Kritiek werd keer op keer genegeerd, de voordelen waren belangrijker. Daarvoor betaalt nu wel de jonge generatie de prijs want de schade is genetisch doorgegeven en vruchtbaarheid daalt al vele jaren.

Gaan we nu ook het leven in zee nog verder verstoren ?

De uitzending: windmolens op zee moeten voor Nederland uitgroeien tot de belangrijkste bron van energie. Maar wat doen windmolenparken met de natuur? Bio-akoesticus Jeroen Hubert meet hoeveel lawaai er onder water is en of vissen en schelpdieren daar last van hebben. Ecoloog Ruben Fijn onderzoekt hoeveel vogels aanvaringen met de wieken hebben.

Mariene-ecoloog Annemiek Hermans onderzoekt of haaien en roggen last hebben van de stroomkabels. En volgens mariene-ecoloog Luca van Duren zorgen stromingen rond windparken op sommige plekken voor voedselschaarste. Oscar Bos ziet met onderwatercamera’s dat de windparken ook dienen als kraamkamers voor nieuw leven.

https://www.npostart.nl/focus/10-06-2023/VPWON_1344836
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jeroen-hubert#tab-1
https://science.jeroenhubert.nl/nl/

Onderwaterherrie, afkomstig van seismisch onderzoek, zorgt ervoor dat Noordzeekabeljauwen zich anders gaan gedragen
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/kabeljauw-gedraagt-zich-anders-in-lawaaiige-omgeving

Groene energie is fijn, natuurlijk, maar wat is de prijs die ervoor betaald wordt?
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/1b2eb88d-7183-4675-b540-daf5e8f344ab/2023-04-24-jeroen-hubert-over-de-effecten-van-windmolens-op-het-onderwaterleven-in-de-noordzee

Onderzoeker Ruben Fijn zat op Rothera Point, waar een onderzoeksstation is gevestigd van de British Antarctic Survey. Voor de stroomvoorziening willen de Britten graag een windmolen naast het station zetten. Ruben zoekt uit wat de mogelijke effecten zijn op vliegende vogels.
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/hallo-hilversum-hier-antarctica

Dr. Luca van Duren is mariene ecoloog en doet onderzoek naar grote veranderingen die we de komende decennia op de Noordzee kunnen verwachten als gevolg van de energietransitie (grote toename van offshore wind en andere vormen van mariene energieopwekking), de voedseltransitie (veranderingen van minder visserij naar meer teelt), de Natuurtransitie (herstel van ecosysteemfuncties die door menselijk ingrijpen verloren zijn gegaan) en klimaatverandering.
https://www.deltares.nl/expertise/onze-mensen/luca-van-duren

Milieueffectrapport Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/blg-384765.pdf

Op het strand bij Noordwijk vertellen Nathalie Strookman van Natuur & Milieu en Sytske den Akker van Vattenfall over de effecten van windenergie op zee op de natuur. Zo zijn er kansen en risico’s voor de natuur in de windenergiegebieden op de Noordzee. En hoe belangrijk het is om onderzoek te doen naar wat de effecten zijn bij de bouw en het gebruik van windparken in de Noordzee.

Hiervoor is in 2016 het wind op zee ecologisch programma (WOZEP) opgesteld door de Rijksoverheid. Natuurorganisaties zoals Natuur & Milieu en vergunninghouders van windparken zoals Vattenfall werken hierin samen met kennisinstellingen, universiteiten en de Rijksoverheid. Sytske en Nathalie vertellen over WOZEP, de kansen, de risico’s en wat er wordt gedaan om zorgvuldig om te gaan met de natuur op de Noordzee.

Ron