Borstvoeding zorgt voor betere examenresultaten in het latere leven

Kinderen die langer borstvoeding krijgen, lijken meer kans te hebben om iets betere resultaten te behalen op school op 16-jarige leeftijd, suggereert een studie die online is gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood.

Het bewijs van verbeterde educatieve resultaten is nog steeds geldig, zelfs wanneer verschillende factoren in aanmerking worden genomen, zoals de sociaal-economische status en de intelligentie van hun ouders.

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat kinderen langer borstvoeding geven, later in het leven verbeterde onderwijsresultaten hebben. Deze zijn echter relatief schaars en de meeste hebben geen rekening gehouden met potentiële factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden, zoals het feit dat moeders uit een hogere sociaal economische status of beter geïnformeerd vaker hun kinderen langer borstvoeding geven.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Oxford was daarom op weg om gegevens te analyseren over een grote groep Britse kinderen die werden opgenomen in de Millennium Cohort Study, die 18.818 kinderen in 2000-2002 in de UK inschreef die werden gevolgd op de leeftijd van 3, 5, 7, 11, 14, 17 en 22.

Deze gegevens zijn gekoppeld aan de nationale leerlingen dataset, die longitudinale academische gegevens opslaat van studenten die zijn ingeschreven in Engelse staatsscholen.

Voor de nieuwe studie analyseerden de onderzoekers een nationaal representatieve groep van 4.940 deelnemers uit Engeland tot 16 jaar en bekeken de resultaten van hun gestandaardiseerde examens van het voortgezet onderwijs (vastgesteld door het Engelse Department of Education), met name hun algemeen certificaat van voortgezet onderwijs ( GCSES) in het Engels en wiskunde. De prestaties van het bereik 8, de som van alle door de kinderen genomen GCSE’s, werd ook geanalyseerd.

Ongeveer een derde (32,8%) van de deelnemers werd nooit borstvoeding gegeven en de rest kreeg borstvoeding voor verschillende perioden. Slechts 9,5% werd gedurende ten minste 12 maanden borstvoeding gegeven.

Analyse van de resultaten toonde aan dat langere borstvoeding werd geassocieerd met betere onderwijsresultaten.

Alleen ongeveer een vijfde (19,2%) van de kinderen die gedurende ten minste 12 maanden borstvoeding kregen, mislukten hun Engelse GCSE vergeleken met 41,7% van degenen die nooit borstvoeding hebben gegeven, terwijl 28,5% van deze die borstvoeding gedurende ten minste 12 maanden een hoge pass behaalde (a en a*) vergeleken met 9,6% bij kinderen met niet-borstvoeding.

Voor de GCSE van de wiskunde, slaagden slechts 23,7% van de kinderen niet die gedurende ten minste 12 maanden borstvoeding hadden, hun test vergeleken met 41,9% van degenen die nooit borstvoeding hadden, terwijl 31,4% van die borstvoeding gedurende ten minste 12 maanden een hoge pass behaalde (a en a* ) vergeleken met 11% bij kinderen met niet-borstvoeding.

Na rekening te houden met verwarrende factoren, toonde de studie aan dat kinderen in vergelijking met kinderen die nooit borstvoeding hadden, 39% meer kans hadden op een hoge pass voor beide examens en dat 25% minder kans was op het Engelse examen.

Bovendien hadden de borstvoeding leerlingen langer een betere algehele prestatie in hun GCSE’s (hogere prestaties 8).

De studie had enkele beperkingen doordat het niet mogelijk was om de nationale leerlingen dataset te koppelen voor ongeveer 4.000 kinderen omdat ze verloren waren voor follow-up of niet instemden, terwijl nog eens 1.292 kinderen niet werden gevolgd tot 14 jaar, toen het cognitief vermogen van de moeders werd gemeten.

Bovendien werden andere factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de associatie, niet in overweging genomen.

Desalniettemin zeiden de auteurs dat hun bevindingen nationaal representatief waren voor kinderen die deelnamen aan staatsscholen in Engeland en de grote steekproefomvang konden hen in staat stellen om verschillen tussen de groepen borstvoeding te detecteren.

Ze hadden ook rekening gehouden met de verwarrende effecten van verschillende markers van sociaaleconomische status op gezinsniveau en gebiedsniveau en intelligentie van de moeder.

Ze concludeerden: “Borstvoeding is geassocieerd met verbeterde onderwijsresultaten op 16 -jarige leeftijd bij kinderen die in Engeland wonen, na controle voor belangrijke confounders.

“De effectgroottes waren echter bescheiden en kunnen vatbaar zijn voor resterende verwarring. Borstvoeding moet, indien mogelijk, worden aangemoedigd, omdat potentiële verbeteringen in academische prestaties slechts één van de potentiële voordelen vormen.

“Toekomstige studies moeten zich aanpassen aan zowel sociaaleconomische omstandigheden (volledig) als algemene moederlijke intelligentie.”