Het grootste onethische experiment met de mensheid

Deze monografie beschrijft het grootste onethische medische experiment in de menselijke geschiedenis: de implementatie en werking van niet-ioniserende, niet-zichtbare EMF-straling (hierna draadloze straling genoemd) voor communicatie, bewaking, wapens en andere toepassingen. Het is onethisch omdat het in strijd is met de essentiële vereiste van een ethisch medisch experiment voor ‘geïnformeerde toestemming’ door de overgrote meerderheid van de deelnemers.

De monografie geeft achtergrondinformatie over onethisch medisch onderzoek / experimenten en kadert de implementatie van draadloze straling binnen die context. De monografie identificeert vervolgens een breed spectrum van nadelige effecten van draadloze straling, zoals gerapporteerd in de vooraanstaande biomedische literatuur gedurende meer dan zeven decennia. Hoewel veel van deze gemelde bijwerkingen extreem ernstig zijn, wordt de werkelijke omvang van de ernst ervan ernstig onderschat.

Link