Hoogspanningslijnen en gezondheid – neurodegeneratieve ziekten

Recent wetenschappelijk onderzoek geeft volgens de Gezondheidsraad een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen. Er zijn aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring. Op de werkvloer, waar de blootstelling aan magnetische velden hoger kan zijn dan in de …

Lees verder

Categorieën EMF

Boek – Waarschuwing voor frequenties die worden gebruikt in telecommunicatie

Dit boek brengt een tijdige waarschuwingsboodschap naar een wereld die erop uit is om de kunstmatige elektromagnetische achtergrondvelden (EMV’s) verder te verdichten tot het punt van verzadiging van de planeet. Het ORSAA-team heeft het boek Frequencies used in Telecommunications An Integrated Radiobiological Assessment vertaald door professor Yuri G. Grigoriev (PhD, DMedSci) 1925-2021 Chief Scientific Officer, …

Lees verder

Categorieën EMF

Beoordeling 5G bijgewerkt na een openbare raadpleging

ANSES publiceert een bijgewerkte versie van zijn beoordeling over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G, na de openbare raadpleging over zijn eerste advies, georganiseerd tussen april en juni 2021. De verdere details die zijn verstrekt uit de analyse van de bijdragen en de opname van recente metingen bevestigen de eerste bevindingen van de expertise. Op basis …

Lees verder

Categorieën EMF

Boek – Wat doen we met 5G en wat doet het met ons?

Is er nieuws onder de zon? Ja zeker, er is nieuws onder de zon. Er is een nieuw boek verschenen over de alledaagse stralingsoverlast waar wij allemaal zonder het eigenlijk echt te weten mee te maken hebben, over het zonder enig veiligheidsonderzoek ingevoerde 5G, over de veiligheid in ons eigen huis, over onze kinderen en …

Lees verder

Stop 5G – Uitspraak in Hoger Beroep

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Stop5GNL ervaart het arrest als ‘zwaar teleurstellend’. Vorderingen wel/niet ontvankelijk Terwijl in Kort Geding (ro 4.8) werd geoordeeld, dat Stop5GNL ontvankelijk is in haar vorderingen, is de stichting in Hoger Beroep daarin niet-ontvankelijk …

Lees verder

Categorieën EMF

Zwitserland: doctors for the environment persbericht 5G

MfE strijdt al jaren met haar expertise tegen een versoepeling van de grenswaarden voor straling van mobiele telefoons, voor lagere grenswaarden en strengere bescherming van emissies. De MfE maakt als belangenbehartiger deel uit van de Steungroep Implementatie Niet-ioniserende Straling die de nieuwe regelgeving heeft opgesteld. De MfE verwerpt de nieuwe bestaande regelgeving voor adaptieve antennes …

Lees verder

Categorieën EMF

Stop de wereldwijde uitrol van 5G-netwerken totdat veiligheid is bevestigd

Zenddichtheid betekent een grotere blootstelling van de bevolking aan hoge niveaus van radiofrequente elektromagnetische velden We moeten voorzichtig zijn en de wereldwijde uitrol van 5G-telecomnetwerken (vijfde generatie) stoppen totdat we zeker weten dat deze technologie volkomen veilig is, dringt een expert aan in een opiniestuk dat online is gepubliceerd in de Journal of Epidemiology & …

Lees verder

Categorieën EMF

Video – Stephanie McCarter over behandeling EMV-gevoelige patiënten

Dr. McCarter is board gecertificeerd in interne geneeskunde en beoefent momenteel interne geneeskunde en milieuwetenschappen. Ze werkte 15 jaar samen met de wereldberoemde arts op het gebied van milieugeneeskunde, wijlen Dr. William Rea.

Ze heeft lezingen gegeven over omgevingsgeneeskunde op het gebied van binnen- en buitenluchtkwaliteit, het vermijden van verontreinigende stoffen in lucht, voedsel en water, evaluatie en behandeling van gevoeligheid voor elektromagnetische velden, en over het voorbereiden van antigenen voor provocatie / neutralisatie immunotherapie. Ze merkt op dat 80 procent van de patiënten met elektromagnetische gevoeligheid ook chemisch gevoelig is.

Dr. McCarter is van mening dat het lichaam een energetisch open systeem is dat energie en materialen uitwisselt met de omgeving en als zodanig moet worden behandeld om totaal welzijn te bereiken. Ze is ervan overtuigd dat een dergelijke behandeling voor het hele lichaam, de geest en de ziel moet gelden.

Categorieën EMF

Video – EMF Medical Conference 2021 Trailer

De EMF Medical Conference (EMFMC) 2021 zal vooraanstaande artsen, clinici en wetenschappers bijeenroepen voor een reeks presentaties over de preventie, diagnose en behandeling van EMV-gerelateerde ziekten. Deskundigen op het gebied van EMV-beoordeling zullen beproefde methoden presenteren die de gevaren van blootstelling aan EMV kunnen voorkomen of beperken.

Link

Categorieën EMF