Nieuw wetenschappelijk artikel over 5G

Dit artikel identificeert de nadelige effecten van niet-ioniserende niet-zichtbare straling (hierna draadloze straling genoemd) zoals gerapporteerd in de belangrijkste biomedische literatuur. Het benadrukt dat de meeste tot nu toe uitgevoerde laboratoriumexperimenten niet zijn ontworpen om de ernstiger nadelige effecten te identificeren die een weerspiegeling zijn van de echte werkomgeving waarin draadloze stralingssystemen werken. Veel experimenten omvatten geen pulsering en modulatie van het dragersignaal. De overgrote meerderheid houdt geen rekening met synergetische nadelige effecten van andere toxische stimuli (zoals chemische en biologische) die samenwerken met de draadloze straling. Dit artikel toont ook aan dat de opkomende 5G mobiele netwerktechnologie niet alleen de huid en ogen zal aantasten, zoals algemeen wordt aangenomen, maar ook nadelige systemische effecten zal hebben.

Link