Herstel-NL doet klemmend beroep op overheid vanwege coronabeleid

Het kabinet moet coronabeleid met gerichte bescherming en meer vrijheid laten doorrekenen. Dat stelt HerstelNL, een groep professionals van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers in een oproep op de website www.herstel-nl.nl

De huidige coronamaatregelen veroorzaken forse nevenschade, zowel aan de gezondheid van mensen als aan het maatschappelijk en economisch leven. Ook leiden de huidige maatregelen tot sterke ongelijkheid, omdat de lasten van de maatregelen ongelijk neerslaan binnen de samenleving.

Beter gericht beleid leidt tot betere uitkomsten, stelt Herstel-NL. Zij beroept zich op verschillende wetenschappelijke publicaties en modellen van de afgelopen maanden die aantonen dat meer risico gestuurde maatregelen kunnen leiden tot minder gezondheidsschade en minder economische en maatschappelijke schade.

Bij de doorrekening moet een gebalanceerd en transparant afwegingskader worden gebruikt waarin verschillende waarden worden meegenomen. Zo’n afwegingskader maakt duidelijk welke effecten van voorgenomen beleidsmaatregelen het kabinet meeweegt en hoe zwaar. De huidige focus op infectie-aantallen leidt tot een te eenzijdige focus van het beleid en belemmert een vruchtbare dialoog.

Er moet een redelijke verhouding zijn tussen het doel en het ingezette middel: het minst ingrijpende middel moet eerst worden ingezet om het doel te bereiken. “Het huidige beleid waarborgt deze principes onvoldoende”, stelt Herstel-NL.

Volgens Herstel-NL kan het nog maanden duren voordat vaccineren een grote verbetering oplevert. Daarnaast is het ook nog niet zeker of de vaccins daadwerkelijk tot eliminatie van het virus zullen leiden. “Daarom moet alternatief beleid op basis van gerichte bescherming zo snel mogelijk worden doorgerekend en afgewogen.”