Europese Commissie schuift aanpak big pharma op de lange baan

De Europese Commissie presenteerde zojuist haar Farmaceutische Strategie voor Europa. Hoewel de Europese Commissie in de plannen erkent dat het huidige systeem van patenten en gebrek aan transparantie leidt tot excessieve prijzen van geneesmiddelen, wil zij pas in 2022 met nieuwe wetgeving komen. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: “Nog 2 jaar wachten is te lang. We weten heel goed wat het probleem is, er moeten nu harde eisen worden gesteld aan de farmaceutische industrie.”

In de nieuwe strategie zegt de Commissie ook het systeem van onderzoek naar zeldzame ziekten te willen herzien. Van Sparrentak: “Van de 7.000 zeldzame ziektes die bekend zijn, bestaat er voor 95 procent nog geen behandelmethode. Dit zijn vaak ziektes bij kinderen en zeldzame vormen van kanker. De commerciële belangen van farmaceuten worden in het huidige systeem beloond voor onderzoek naar behandelingen die veel  winst opleveren, in plaats van patiënten helpen. De EU moet daarom meer onafhankelijk onderzoek financieren, zodat prioriteiten worden bepaald op basis van maatschappelijke waarde.”

Om de weerbaarheid van de EU tegen een crisis als Covid-19 te vergroten stelt de Commissie voor om een nieuwe EU-autoriteit voor gezondheidscrises op te richten. Deze autoriteit moet onderzoek doen naar mogelijke nieuwe infectieziekten, medicijnvoorraden in de EU monitoren en zorgen dat de productiecapaciteit in Europa beter wordt benut. Van Sparrentak: “Het is goed dat de lessen van de coronacrisis zijn meegenomen in het voorstel. De afhankelijkheid van landen als India en China werd het afgelopen jaar sterker voelbaar. Het is daarom goed dat de EU inzet op meer onafhankelijkheid en betere Europese samenwerking om een eventuele volgende crisis beter te bestrijden.”