Europees Parlement klaagt Europese Commissie aan om toestaan Chroom-6

Het Europees Parlement start, mede op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, een rechtszaak tegen de Europese Commissie voor het onwettig toestaan van Chroomtrioxide, ook wel bekend als Chroom-6. Chroom-6 staat op een lijst van zeer giftige stoffen en is schadelijk voor gezondheid en milieu. 

Het geschil tussen het Europarlement en de Europese Commissie loopt al sinds 2019, toen de Milieucommissie van het Europarlement al aangaf dat het toestaan van de stof in strijd was met de REACH-wetgeving over chemicaliën. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “EU-wetgeving hoort werknemers te beschermen en moet schadelijke stoffen zo veel mogelijk weren, zeker als er alternatieven voorhanden zijn. Dit hebben we al eerder duidelijk gemaakt aan de Commissie, maar die ondernam geen actie.”

De Milieucommissie van het Europees Parlement maakte vorig jaar bezwaar tegen het voorstel van de Europese Commissie om het van Chroom-6 toch toe te staan door een groep bedrijven, voor bijvoorbeeld het coaten van metalen of het maken van lipstick. Niet alleen is de stof kankerverwekkend en schadelijk voor het milieu, ook zijn er goede alternatieven voorhanden.

Toestaan van de stof voor gebruik, op zo’n brede basis, is daarom niet in lijn met de Europese wetgeving. Ook een nieuw voorstel was onvoldoende onderbouwd. Eickhout: “Met de alternatieven die er zijn, is het absurd om onnodig om mens en milieu in gevaar te brengen. Omdat de Commissie niet luistert, vragen we nu de rechter in te grijpen.”

De weg die nu rest, is de gang naar de rechter. De Milieucommissie heeft daarom de parlementscommissie Juridische Zaken (JURI) gevraagd om de zaak tegen het licht te houden. Ook zij zijn nu tot de conclusie gekomen dat de wetgeving onvoldoende basis biedt voor het besluit van de Commissie. Hun besluit wordt voorgelegd aan de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, die de rechtszaak in gang moet zetten. Eickhout: “Hiermee kunnen we precies gaan doen waarvoor we zijn gekozen, namelijk het beschermen van de gezondheid van mensen en het milieu.”