Europarlementariërs bespreken EU-respons – Covid-19

De leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) bespreken donderdag met Commissaris Breton de EU-maatregelen tegen Covid-19 en de samenwerking tussen de lidstaten

Vooruitblikkend naar de vergadering zei IMCO-voorzitter Petra De Sutter (Groenen/Vrije Europese Alliantie, BE):

“Als reactie op de coronacrisis hebben veel lidstaten restricties gesteld aan het vrije verkeer van goederen, zowel fysiek aan de grenzen als door middel van een exportverbod van beschermende medische hulpmiddelen. Daarnaast wordt ook het vrije verkeer van werknemers, transporteurs en andere essentiële professionele activiteiten belemmerd. Er zijn acute en blijvende maatregelen nodig om de eenheid van de interne markt te waarborgen.

Daarom zullen de leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming morgen met Eurocommissaris Breton onder andere de uitvoering van de richtlijnen van de Commissie voor het toezicht op de grenzen bespreken, inclusief het instellen van de zogenaamde “green lanes“.

Een ander onderwerp op de agenda is de levering van noodzakelijke middelen zoals medische apparatuur. We zullen het succes van Europese gezamenlijke aanbestedingen bespreken, alsmede de mogelijkheid van versnelde inkoopprocedures of van de eigen productie van deze middelen in de nabije toekomst.

In deze tijd van coronacrisis worden burgers geconfronteerd met annuleringen van hun reizen, of met frauduleuze praktijken in e-commerce, zoals namaakprodutkten of produkten die tegen onredelijk hoge prijzen worden verkocht. Dit zijn zaken waar we onmiddellijk op moeten reageren, in het belang van onze burgers en consumenten.

We moeten als Parlement ook ons recht en onze plicht tot controle uitoefenen, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van telecomgegevens door de lidstaten en de Commissie in de strijd tegen corona. Hoewel het beperken van gezondheidsrisico’s onze eerste prioriteit zou moeten zijn en ook is, mogen we onze fundamentele rechten zoals privacy niet opofferen. Dit is namelijk precies wat ons onderscheidt van andere continenten, crisis of geen crisis.

Andere wetgevingsvoorstellen die normaal gezien door de Commissie gepresenteerd zouden worden of door het Parlement zouden worden behandeld, zullen dan weer uitgesteld moeten worden. Samen met de Comissaris gaan we daarom ook praten over een mogelijk aangepast tijdschema om onze werkzaamheden te kunnen reorganiseren zodra de gezondheidscrisis voorbij is”.

In een brief van 23 maart aan Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie (Europa klaar voor het digitale tijdperk), de commissarissen Thierry Breton (interne markt) en Didier Reynders (justitie), en het Kroatische voorzitterschap van de Raad, heeft de EP-Commissie voor interne markt aangedrongen op verdere maatregelen om de COVID-19-crisis aan te pakken.

Debat met Thierry Breton over de EU-respons op de Covid-19 crisis

Debat: reactie van de EU op de Covid-19-uitbraak

Wanneer: Donderdag 2 april 2020, 10.30 – 11.30 uur.

Waar: Europees Parlement, Antall-gebouw, zaal 4Q2, Brussel

De leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming zullen via videoconferentie actief aan de vergadering kunnen deelnemen. De voorzitter van de Commissie interne markt, Petra De Sutter (Groenen/EVA, BE), en enkele andere leden van het Europees Parlement, namens de fracties, zullen in de vergaderzaal aanwezig zijn. Commissaris Breton neemt via videoconfentie deel aan de vergadering.